Het bestuur zette in 3e kwartaal van 2021 een enquête uit onder de leden.

Hier stonden vragen in als Waarom bent u lid? Welke activiteiten zijn voor u waardevol? Waar zou de vereniging (meer) mee bezig moeten zijn om ook in de toekomst een gezonde vereniging te zijn? De vereniging bestaat dank zij vrijwilligers. Zou u zelf vrijwilliger willen worden?

De enquête kon anoniem ingevuld worden.

LEES: samenvatting en conclusies: Februari2022_Conclusie ledenenquete Historisch Genootschap Wieringermeer

 

Doelstelling van het Historisch Genootschap

“Het beoefenen en bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van Wieringermeer en van het historisch streekeigen van de polder.”

Lees meer in onze STATUTEN   (pdf).

 

 

Statuten Historisch Genootschap Wieringermeer

 

 

Artikel geplaatst in oktober 2021.