Van het bestuur

Beste leden,

Het is al weer enige tijd geleden, dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen.
De ontwikkelingen omtrent het coronavirus blijven ons voorlopig nog bezig houden.
Het is een lastige tijd, waarin de nu genomen maatregelen binnenkort alweer kunnen wijzigen.
Dat kan zowel in negatieve, alsook in positieve zin het geval zijn.
Voor velen gaan de versoepelingen veel te langzaam en voor anderen weer veel te snel.
Het blijft lastig, om daarin de ‘gulden middenweg’ te vinden.

Wij hebben, met oog voor de huidige (medio juli) omstandigheden, besloten om met ingang van a.s.
zaterdag 1 augustus
het genootschapshuis weer (beperkt) open te stellen.
De openingstijden zullen (voorlopig) zijn: van ’s zaterdags 14:00 uur tot 16:00 uur.
(dus een uur eerde dicht dan u gewend bent).

Dit met inachtneming van een aantal regels en met het protocol van de Cultuurschuur.

Hierbij zijn o.a. de volgende regels van toepassing:
– Bij binnenkomst van het genootschapshuis, dient u uw handen te ontsmetten.
– Heeft u

+++ verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),
+++ hoest u veel,
+++ heeft u verhoging of koorts, of benauwdheidsklachten,
+++ of heeft u  plotseling verlies van reuk en/of smaak,

komt u dan alstublieft een andere keer terug, wanneer deze klachten voorbij zijn.

– We verzoeken u, om uw naam, adres en telefoonnummer in ons gastenboek te noteren.
– Er mogen maximaal 10 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in ons genootschapshuis.
Is dit aantal bereikt, wacht dan tot er iemand weggaat, of kom een andere keer terug.
– Voorlopig wordt er in het genootschapshuis geen koffie en/of thee geschonken.
– Uiteraard geldt ook hier: Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar!

Ca. eind augustus 2020 zal worden bekeken, of we deze regels kunnen of moeten aanpassen.

Tentoonstelling.
Onze archiefgroep heeft weer een fraaie tentoonstelling samengesteld.
De titel hiervan is: De Tweede Wereldoorlog, bevrijding en 75 Jaar vrijheid’ en deze is in het
genootschapshuis te bezichtigen.

Er wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen en aan personen in de Wieringermeer en de naaste omgeving.
O.a. informatie over de meidagen van 1940, het verzet, de onderduikers, de wapendroppings en – transporten, de vliegtuigcrashes, de bewoners van het Joods Werkdorp, het dagelijks leven in die periode, de onderwaterzetting, de bevrijding, etc., etc.
Deze tentoonstelling is zeker de moeite waard, om te bezoeken.

Wij hopen u hiermee duidelijkheid te hebben verschaft in de huidige situatie.

Namens het bestuur,

Secretaris Hans Roelofsen

Middenmeer, 29 juli 2020