Ledenvergadering met lezing bij historische roman ‘Verder dan de hemel’, door Alex Dol. Middenmeer, aanvang 20u.

U I T N O D I G I N G   ledenvergadering en lezing

Het bestuur van het Genootschap nodigt u uit voor de ledenvergadering

Datum: woensdag 16 november 2022
Tijd: 20 uur
Locatie: De Meerbaak, Brugstraat 4 te Middenmeer.

Agenda

1. Opening door voorzitter Jan Wouts
2. Mededelingen van het bestuur e.a.
3. Rondvraag

4. Lezing door Alex Dol, auteur van de historische roman Verder dan de hemel. Scroll naar beneden.
5. Sluiting

Wij hopen u op 16 november te mogen verwelkomen in Middenmeer.
Het bestuur.

 

Nico van Lowijde in 1973 bij de Houtribsluizen, Lelystad

Nico van Lowijde in 1973 bij de Houtribsluizen, Lelystad

Historische roman

Alex Dol heeft een historische roman geschreven over de levensloop van zijn grootvader en polderjongen Nico van Lowijde (98), getiteld Verder dan de hemel.

Familiekroniek

Planoloog, tekstschrijver Alex Dol (Lelystad, 1982) beschrijft in zijn debuut het leven van zijn grootvader Nico van Lowijde (98). Een leven dat is vervlochten met de Wieringermeer, Flevoland en de modernisering van de land- en tuinbouw. Dol geeft onder andere een inkijkje in het reilen en zeilen op het Domeinkantoor van de jaren ’40. Polderbewoners van het eerste uur, nu de negentig gepasseerd, zullen zich er ongetwijfeld in herkennen. Jongere bewoners zullen door dit boek juist met andere ogen naar ons polderlandschap kijken. Dit in sommige ogen ‘saaie’ of ‘lege’ landschap heeft, voor wie de feiten kent, juist een boeiende en rijke geschiedenis!

Alex Dol schreef met Verder dan de hemel een familiekroniek en moderniseringsgeschiedenis ineen. ‘Mijn opa Nico is een polderjongen. Als kind zag hij de Wieringermeer droogvallen in 1930. Hij groeide op in West-Friesland, zag hoe zijn vader, tuinbouwer, met een onzeker inkomen een groot gezin moest onderhouden. Nico wilde zijn vader niet opvolgen, maar zag dat het beter kon. Na de Tweede Wereldoorlog greep hij zijn kans: hij kreeg een baan bij de Wederopbouwdienst, waarna hij bijna tien jaar op het Domeinkantoor werkte en de Wieringermeer van dichtbij zag opbloeien.’

Landschap vormt je

‘Nico van Lowijdes levensloop raakte vervlochten met het naoorlogse vooruitgangsdenken. Hij werkte zijn hele leven aan de verbetering van de land- en tuinbouw in het nieuwe land. Met zijn gezin woonde hij in de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Flevoland.

Wat betekent het om een polderjongen te zijn? Hoe heeft dat polderlandschap hem gevormd? Hoe was het om een gezin, een samenleving op te bouwen midden in die lege landschappen? Antwoorden op die vragen zocht ik en beschrijf ik in Verder dan de Hemel.  Vier jaar heb ik alle feiten nauwkeurig uiteengezet om er vervolgens deze historische roman van te kunnen maken.’

Uitgebreid persbericht

Lees meer in een uitgebreid Persbericht_Verderdandehemel_Wieringermeer.

Boek Verder dan de hemel. Alex Dol geeft lezing op 16 november 2022 in Middenmeer.

www.uitgeverijbuitendijks.nl

Hardcover, 256 pagina’s, rijk geïllustreerd

ISBN 9789083244006

Prijs € 22,50

Verschenen in mei 2022.