Tussen 11-16 uur. Een initiatief van gem. Hollands Kroon, Uitvaartondernemers, Werkgroep Erfgoed Begraafplaats Wieringermeer en anderen.

Op zaterdag 22 april bent u in Middenmeer welkom voor de Dag van de begraafplaats. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerende activiteit wordt.

Adres: Kerkhoflaan 1 te Middenmeer.
Zoals altijd: er is vrij toegang tot de begraafplaats.

 

Programma onder andere: 

– informatie door uitvaartverzorging Bekema – Brattinga;
– rondleidingen: over de geschiedenis van deze plek en het begraven 1938 – heden;
– rondleiding over de collectie bomen, struiken en andere aanplant;

– informatie door de Werkgroep Erfgoed Begraafplaats Wieringermeer > wens tot behoud van grafzerken als cultuurhistorisch erfgoed, en meer;

– aanwezigheid van een steenhouwer, ondernemers in bloemsierkunst, etc.

 

VERWACHT: boek ‘De stilte van de begraafplaats’

Ina Hoogenbosch-Glas geeft op 22 april twee keer een rondleiding 12.30 en 0m 14.30uur en vertelt daarbij over de geschiedenis van de begraafplaats Wieringermeer.

Zomer 2023 verschijnt haar boek ‘De stilte van de begraafplaats’. Daarin beschrijft zij het ontstaan en gebruik tot heden van de begraafplaats in onze polder. Bij de drooglegging van de Wieringermeer in 1930 trokken veelal jonge mensen naar de polder, alle aandacht ging naar nieuw leven. Maar zoals dat gaat, er stierven ook hier mensen. Daarop volgden klachten, Waarom moeten wij onze dierbaren in buurgemeenten begraven?
Landschapsarchitecten ontwierpen de plek ‘als begraafplaats én wandelpark ineen, ruim bemeten en rijk beplant’. In 1938 werd het park geopend, met een algemene begraafplaats en een deel volgens rooms-katholieke voorschriften. Sindsdien vonden vele generaties Wieringermeerders hier hun laatste rustplaats.

 

Werkgroep Erfgoed begraafplaats Wieringermeer

Sinds de start in 1938 zijn al veel grafzerken en urnenplaten van deze plek verdwenen. Dat is jammer, want de grafornamenten (zerken) laten een stuk poldergeschiedenis zien. Wie waren de bewoners van die eerste periode? Wie kwamen er nadien?  Maar … we zien helaas kaalslag want grafzerken en urnenplaten waar rechthebbenden afstand van doen, worden vergruisd. Poldergeschiedenis gaat verloren.

Zomer 2021 is een werkgroep Erfgoed Begraafplaats Middenmeer opgericht. Wij willen de kaalslag stoppen, de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats behouden en uitdragen. Dat gebeurt via publicaties zoals het hierboven genoemde boek. Het kan ook via rondleidingen. Voorwaarde is dat we op een respectvolle manier omgaan met deze plek, het is immers een rustplaats van de doden.

Er is goed contact met uitvaartondernemers. Gesprekken met gemeente Hollands Kroon stemmen ons hoopvol, het besef leeft dat er wat moet gebeuren om dit erfgoed te behouden en te ontwikkelen. We willen aan de slag, grafzerken bewaren en andere concrete activiteiten organiseren.

Een rechtspersoon worden (stichting) is een middel om onze doelen ook financieel dichterbij te brengen. Meer nieuws hierover volgt in juni 2023.

Contact via mailadres: ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl

 

Waarom een Dag van de begraafplaats?

In gemeente Hollands Kroon zijn tien begraafplaatsen in beheer bij de lokale overheid. Dit zijn vaak prachtige locaties, omgeven door groen en met soms eeuwenoude grafornamenten. Al zo’n twintig jaar is heel Nederland de trend voor het kiezen van een laatste rustplaats dalend voor begraven en stijgt de belangstelling voor cremeren. De kosten voor het onderhoud van begraafplaatsen nemen niet af.

Tegelijkertijd groeit de belangstelling voor andere functies van begraafplaatsen: de verzameling grafzerken als cultuur historisch erfgoed. De natuurwaarden van een begraafplaats. Stilteplek, enzovoort. Door het jaarlijks organiseren van een Dag van de begraafplaats willen gemeente en andere betrokkenen de bekendheid van de 10 begraafplaatsen in Hollands Kroon vergroten. In 2023 is de locatie Middenmeer gekozen.

Toekomstvisie begraafplaatsen

Gemeente Hollands Kroon is momenteel bezig met het opstellen van een Toekomstvisie begraafplaatsen. Het is de bedoeling dat deze vóór de zomervakantie aangeboden wordt aan de gemeenteraad.
U kunt uw ideeën doorgeven via een online vragenlijst, invullen kan tot 11 mei 2023.
Naar het nieuwsbericht en de vragenlijst.