Onthulling namenmonument Joods Werkdorp is uitgesteld. Ook wij hebben moeten besluiten om de laatste steenlegging uit te stellen, tot een nader te bepalen datum.
Voor 20 maart (de oorspronkelijke datum) werden ongeveer honderd genodigden verwacht; plus belangstellenden uit de omgeving. Op advies van RIVM, GGD en gemeente zijn we tot dit besluit gekomen.

De werkgroep Herdenkingsstenen Joods Werkdorp heeft in 2019 het initiatief genomen om een namenmonument bestaande uit 196 stenen met namen van de oud-bewoners te realiseren. Met dit monument herdenken we de mensen die tijdens het naziregime zijn afgevoerd en vermoord. Irene Sperber, dochter van twee bewoners die de holocaust niet hebben overleefd, zou op 20 maart de laatste twee steentjes plaatsen en zo het monument voor geopend verklaren.

De opening wordt verplaatst naar een andere datum.

Een steen op naam

Op iedere steen staat de naam, leeftijd en plaats van geboorte en overlijden van de persoon die op 20 maart 1941 woonden en werkten in het Joods Werkdorp en op die dag zijn afgevoerd door de Duitse bezetter. Velen van hen zijn in vernietigingskampen tussen 1941-1945 vermoord.

Joods Werkdorp Namen Monument     
Op deze facebook pagina kunt u het direct volgen hoe het monument tot stand komt. Of neem contact op met de werkgroep, de namen vindt u onderaan dit bericht.

Geschiedenis Joods Werkdorp Nieuwersluis

Tussen 1934 en 1941 komen Joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland, Oostenrijk, Nederland en vele andere landen naar het Joods Werkdorp. Aan de Nieuwesluizerweg, ten westen van Slootdorp, worden zij omgeschoold tot agrariër, bouwvakker of ambachtsman. Het idee is dat zij na voltooiing van hun opleiding kunnen emigreren, bijvoorbeeld naar de V.S., Zuid-Amerika of Palestina. In 1939 telt het werkdorp circa 300 inwoners.

Het Joods Werkdorp was een initiatief van de Nederlandse Joodse gemeenschap. In 1934 slaagt de Stichting Joodse Arbeid erin om in de net drooggevallen Wieringermeer bij Nieuwesluis land te pachten. De Joodse vluchtelingen zijn dus ook polderpioniers, met een eigen bijzonder doel, op deze bijzondere plek.

Ontruiming

In mei 1940 wordt Nederland bezet door nationaal-socialistisch Duitsland. Een jaar later, op 20 maart 1941 wordt het werkdorp, in het bijzijn van de NSB-burgemeester Saal, ontruimd door de SS onder leiding van Willy Lages en Klaus Barbie. 240 bewoners worden in stadsbussen van Amsterdam naar de hoofdstad gebracht. 60 jonge mensen blijven achter voor de verzorging van het vee en de gewassen, tot het eind van het oogstseizoen, zo is het idee.

Bezoek Klaus Barbie en Willy Lages aan Joods Werkdorp Nieuwesluis, 1941.

Na een razzia in Amsterdam wordt een deel via kamp Schoorl  weggevoerd naar het beruchte concentratiekamp Mauthausen. Hier en in andere concentratiekampen worden de Joodse pioniers bijna allemaal vermoord. De groep van 60 achtergebleven pioniers duikt onder wanneer de Stichting Joods Werkdorp Nieuwesluis haar activiteiten per 1 augustus 1941 staakt.

Namen van de bewoners en korte verhalen:

https://www.joodsmonument.nl/

Herdenkingsstenen, een blijvende herinnering
Wij willen de mensen die hier gewoond en gewerkt hebben, vermoord door het nazi-regime, niet vergeten.

De sponsor die dit hebben mogelijk gemaakt.

Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage!

Meer informatie

Werkgroep Herdenkingsstenen Joods Werkdorp
Ina Hoogenbosch – Glas
Marieke Roos – van Riel
Ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl   (Ina)

gemroos@kpnplanet.nl   (Marieke)

Herdenkingssteen voor Herta Tombowsky-Stern 22 jaar