De jaarvergadering van ons Genootschap is gehouden op 2 maart 2022. Jan Wouts is de nieuwe voorzitter van het bestuur. Lees meer …

Van de voorzitter

“Ja, zo mag ik mij inmiddels noemen. Ik wil iedereen dank zeggen die mij dat vertrouwen heeft gegeven en wat ik ook niet hoop te beschamen.

De geschiedenis van morgen is de werkelijkheid van vandaag. Op mijn corona app zie ik (d.d. 2 maart 2022) 14 ic opnames, 173 ziekenhuisopnames en 34.849 besmettingen. De corona lijkt op zijn retour.

Op TV en Youtube zie ik beelden uit Oekraïne voorbij komen. Mensen die huis en haard ontvluchten, militaire voertuigen die brandend zijn achtergelaten, gevangen genomen militairen en politici die van alles te vertellen hebben.

Inmiddels weten we wat corona teweeg heeft gebracht en hoe we daar  op moeten reageren. De conclusies zullen nog getrokken worden en lessen voor de toekomst geleerd. Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, dachten wij dat men daar ook lessen uit had geleerd, maar blijkbaar staat die recente geschiedenis nog niet bij iedereen goed op het netvlies.

Geschiedenis bewaren en uitdragen

Als Genootschap proberen we onze polderhistorie zo goed als mogelijk vast te leggen. Maar alleen documenteren is niet voldoende. Wij zullen die geschiedenis ook moeten uitdragen aan de huidige generaties en die na ons komen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij daar de mensen en middelen voor hebben die dat mogelijk maken. Met een beeld- en objectenbank, publicaties die zijn verschenen en nog zullen verschijnen, tentoonstellingen en evenementen die worden gehouden, een Kroniek die wordt uitgebracht en verspreid en gastheren en vrouwen die altijd bereid zijn over ons verleden te vertellen.

Zo wordt de geschiedenis van de Wieringermeer vastgelegd, uitgedragen en levend gehouden. Een club om trots op te zijn en waar ik de komende tijd leiding aan mag geven. Want luidt het gezegde niet: wie de geschiedenis niet kent is gedoemd de fouten die daarin gemaakt zijn te herhalen en wie hem wel kent heeft een leidraad voor de toekomst. We weten inmiddels allemaal waar dat eerste toe kan leiden.”

Jan Wouts
Wieringerwerf, 2 maart 2022.

Direct naar: (concept) HGW Notulen jaarvergadering woensdag 2 maart 2022-concept.

 

Contact bestuur en werkgroepen

Direct naar: Bestuur en werkgroepen, namen en contactgegevens.

 

Dit was de agenda:

 1. Opening door de vice-voorzitter
 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 22 september 2021 (zie Kroniek 90, pagina 12/13), of open
  Pdf  HGW-Notulen-Jaarvergadering-op22SEPT2021
 3. Jaarverslag 2021 secretaris. Lees in pdf Jaarverslag-2021-HGW
 4. Jaarverslag 2021 penningmeester.
  Pdf  HGW-Balans 31-12-2021 t.b.v. website
 5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid.
 6. Bespreking en vaststelling begroting 2023.
  Pdf  HGW-Staat van baten en lasten 2021 + begroting 2023
 1. Wijziging in het bestuur:
  De functie van voorzitter is vacant.
  Het bestuur stelt bestuurslid dhr. J. (Jan) Wouts voor als voorzitter. 
 1. Beleidsplan, stand van zaken
 2. Rondvraag
 3. PAUZE
 4. Spreker is dhr. Lukas Meursing, hij is werkzaam als omgevingsmanager Afsluitdijk bij Rijkswaterstaat.
  Hij zal ons bijpraten over de werkzaamheden vernieuwing van de Afsluitdijk.
 5. Sluiting.

Vernieuwing Afsluitdijk.

Bekijk: https://deafsluitdijk.nl/