Het bestuur heet u van harte welkom op de jaarvergadering. Na de pauze vertonen we de film over werkbarakken Slootdorp.

 

Deze bijeenkomst is geweest.  Het Jaarverslag 2020 en de financiële stukken 2020 vindt u HIER.

Datum: woensdag 22 september 2021, 20 uur.

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: De Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf.

 

Agenda:

 1. Opening door de vice-voorzitter
 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering   25 februari 2020 (zie Kroniek 85).
 3. Jaarverslag 2020 secretaris.
 4. Jaarverslag 2020 penningmeester.
 5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid.
 6. Bespreking en vaststelling begroting 2022.
 1. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar:
  R. Miedema
  Dhr. H. Roelofsen
  Mevr. A. Ouwehand.Nieuwe bestuursleden, wij stellen voor:

Mevr. S. (Sandra) van Oers – Smit
Dhr. J. (Jan) Wouts
Mevr. R. (Roelie) Schiere – Zuidema

Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen door minimaal 10 leden andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld.

 1. Toelichting op ontwikkelen nieuw beleidsplan
 2. Rondvraag
 3. PAUZE
 4. Film over het barakkenkamp Sluis I in Slootdorp, “Een ode aan de arbeiders”.
  Gemaakt in opdracht van het Genootschap door Druktemaker Mediaproducties

Sluiting.