Wij kijken terug op een geslaagde jaarvergadering, op 25 februari in De Cultuurschuur. Lees het jaarverslag 2019

Bekijk het jaarverslag 2019 op  Genootschap

 

DEZE ACTIVITEIT IS AFGEROND.

Dit was de agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 27 februari 2019 (zie Kroniek 82)

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Kascontrole, verslag en benoeming nieuw lid

6. Bespreking en vaststelling begroting 2021

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar de heren F.G. (Fred) de Vries; en H.J. (Hans) Roelofsen.
Beide heren zijn benoemd in het bestuur.

8. Rondvraag

8a. Herdenken Catrinus Douma in 2020, doneer mee voor het monument in Slootdorp

9. P A U Z E

10. Lezing door Atze Kamma en Arnold de Greeuw – De tuinbouwveilingen van Medemblik

Medemblik – Eind 19e eeuw begint in het Achterom de eerste veiling. De veiling heeft vervolgens een roerige tijd ondergaan, die gekenmerkt wordt door afsplitsing van veilingen, verhuizingen van veilinggebouwen, de Tweede Wereldoorlog, het samengaan tot de MEO en de uiteindelijke sluiting in 1972. De presentatie zal een chronologisch overzicht geven met foto’s van de veilinggebouwen, schuiten, treinen en vrachtwagens.

11. Sluiting

OVK – foto aangeleverd door de sprekers