Op 7 maart bent u welkom op de jaarvergadering in Slootdorp. Lezing door Hans Nauta: Luchtoorlog boven Kop NH.

Locatie: De Schakel , Langeweg 1, 1774 AJ Slootdorp
Aanvang: 20 uur.

** vergaderstukken kunt u één week voor de vergadering inzien op deze website

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Goedkeuring Concept notulen jaarvergadering 2 maart 2022.
  HGW Notulen jaarvergadering woensdag 2 maart 2022-concept
 3. Jaarverslag secretaris.
  Lees: HGW Jaarverslag 2022 van de secretaris-aangevuld-DEF
 4. Financieel jaarverslag penningmeester.
  Financiële stukken: HGW-balans_staat-van-baten-en-lasten_begroting-2024
 5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid.
 6. Bespreken en vaststellen contributie en begroting 2024.
 7. Wisselingen in het bestuur.
  Volgens rooster van aftreden zijn de volgende personen aftredend en niet herkiesbaar:
  – mevr. Marleen Butijn;
  – dhr. Cees Kooy;
  – dhr. Johan Bos
  Er zijn nog geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie.
 8. Beleidsplan. Toelichting door het bestuur.
  Status concept: Beleidsplan HGW 2023-2025 – spreads
 9. Wervingscampagne vrijwilligers. Toelichting door het bestuur.
 10. Rondvraag.
 11. LEZING – door dhr. Hans Nauta.
  Thema: Luchtoorlog boven de Kop van Noord-Holland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Pauze – Na de pauze gaat de lezing verder.
 12. Sluiting.

LEES OOK

Verhaal: Amerikaanse bommenwerper maakte noodlanding aan de Tussenweg.

Verhaal: ‘Believed to be’, Hoe twee Engelse vliegenier hun naam terugkregen.

Verhaal: 9 Geallieerde vliegers begraven in Middenmeer

Verhaal: Fokker 645 maakte een noodlanding in de Wieringermeer, 12 mei 1940.