In memoriam Frank Walstra (1938 – 2019), oud-bestuurslid van ons Historisch Genootschap Wieringermeer

Op 22 februari 2011 werd Frank gekozen binnen ons bestuur.
Ondanks dat hij daarin de senior was ging hij er vol voor.
Frank was zeer betrokken bij het Genootschap.
Hij ging serieus om, met de werkzaamheden die hij op zich nam.

Ondanks zijn ziekte wist hij met zijn humor en moppen de blije noot erin te houden.
Tevens nam Frank zitting in de activiteitencommissie en ook daar was hij actief mee bezig.
In november 2018 gaf hij te kennen dat hij, wegens zijn gezondheid, zich niet herkiesbaar zou stellen en zijn functies binnen het Genootschap ging neerleggen.
Tijdens de ledenvergadering van 27 februari jl. hebben we Frank uitgezwaaid als bestuurslid.

We waren geschokt, toen we hoorden, dat onze Frank was overleden.
Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe met dit verlies.

Frank bedankt.
Moge hij rusten in vrede.

Rein Koolen (staan, links) en Frank Walstra (rechts) in een onderonsje.

Rein Koolen (staan, links) en Frank Walstra (rechts) in een onderonsje.