De Kroniek is ons periodiek, gevuld met nieuws, verhalen en verdieping. Nr. 85 is verschenen.

Afbeelding op het omslag: 75 jaar vrijheid

Leden krijgen de Kroniek automatisch thuis bezorgd of per post toegestuurd. Meer over Kroniek en abonneren.

Kroniek 85

Kroniek 85 Historisch Genootschap Wieringermeer

1  Colofon
2  Inhoudsopgave
3  Van de redactie
4  Mededelingen en geplande activiteiten
7  Jaarverslag 2019
10 Financieel verslag 2019
12 Notulen jaarvergadering van dinsdag 25 februari 2020
15 Ledenmutaties
15 NIEUW! Boek over wapen- en voedseltransporten 1944/45
16 Flevobode januari t/m april 1949
18 Straatnamenrubriek: Derk Stevensweg
22 Wieringermeerbode 1970 januari t/m april
24 Ontvangen artikelen
26 Arwin Kluft: Polderjongen in glamourland
31 Puzzel
32 Ingebracht en uitgelicht: Een feestrok uit 1948
36 Duiken in de Wieringermeer, mei 1945
38 Dagboeknotities van Cornelis Omis
43 Reacties van kijkers en lezers
46 Verdwenen winkels: Kreileroord
50 Kennismaken met De Archiefgroep
53 Bevrijdingsfeest in de Wieringermeer

 

 

Kroniek 84
Kroniek nummer 84, jaargang 2019/3 - Historisch Genootschap Wieringermeer

pagina en onderwerp
1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Uitnodiging Jaarvergadering
5 Mededelingen / Oproepen
9 Ledenmutaties
10 Ontvangen artikelen
12 Wieringermeerbode september t/m december 1969
14 Puzzel
16 Verdwenen winkels: Middenmeer IV
24 De jaren 1939-1941 in het Joodse Werkdorp
28 Flevobode september t/m december 1948
30 Straatnamenrubriek: Pastoor Braakstraat
32 Ingebracht en uitgelicht: Carol Bradley
34 Zoekplaatje
36 FilmToen: programma voorjaar 2020
38 Gerrit Bosma: Kunstzinnige sporen in een strakke polder
41 Verslag Themamiddag Hongerwinter
43 ‘Omdat wij het hoofd niet wilden buigen’; Over verzetsman Gerrit Jacob
Blaauboer (1916–1989)
50 Reacties van kijkers en lezers
52 Verschenen boeken

 

Nummer 83

Kroniek nummer 83, jaargang 2019/2 - Historisch Genootschap Wieringermeer

Onderwerpen
Colofon
Inhoudsopgave
Van de redactie
Mededelingen bestuur
Programma FilmToen, najaar 2019
Uitnodiging ledenbijeenkomst 26 november 2019
Reacties van kijkers en lezers
Flevobode november-december 1947
Puzzel
Groenteteelt in de Wieringermeer
Wieringermeerbode mei-augustus 1969
Ontvangen artikelen
Joods werkdorp nader bekeken
Herdenkingsstenen bij hoofdgebouw Joods werkdorp
Ingebracht en uitgelicht: een weckpot
Zoekplaatje
Straatnamenrubriek: Karel Doormanstraat
Een veelzijdig kunstenaar: Jan Van Veldhuisen
Verslag themamiddag Herinneren, herdenken, Vieren 75 Jaar vrijheid
Verdwenen winkels Middenmeer – III