Kroniek 90 is verschenen. Canon Wieringermeer, verzetsvrouw Bep Lindenbergh en Riny Reiken over Thalia.

Meer over Kroniek en abonneren.

Kroniek 90, jaargang 2021/3

Kroniek 90, december 2021/3; Historisch Genootschap Wieringermeer

Inhoud Kroniek 90  (verschijnt in de week voor de kerstdagen)

1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Mededelingen en aankondigingen
7 Jaarverslag 2020
10 Financieel verslag 2020
12 Notulen jaarvergadering, gehouden op 22 september 2021
15 Puzzel
16 Wieringermeerbode 1971 september t/m december
19 Ontvangen artikelen
20 Kennismaken met nieuwe bestuursleden
22 Straatnamenrubriek: Dr. Sicco Mansholtstraat
29 Van de polder naar hartje Mokum
32 Ingebracht en uitgelicht: Stukken uit de steentijd
36 Verzetsvrouw Elizabeth Lindenbergh, aan de vergetelheid ontrukt
42 Zoekplaatje
45 De sterkste man van de Wieringermeer
49 Verdwenen winkels in Slootdorp (2)
54 Opening Namenmonument Joods Werkdorp
56 Verslag lezing Geen soldaat kan de polder regeren

 

Kroniek 89, 2021/2

Marjoke de Bakker, international NL vrouwenvoetbal begon bij Flevo Middenmeer.

Inhoud Kroniek 89

1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Mededelingen en aankondigingen
7 Kruiswoordpuzzel
8 Reacties van kijkers en lezers
10 Ontvangen artikelen
11 Ledenmutaties
12 Kennismaken met: de activiteitengroep
14 Zoekplaatje
17 Start van het damesvoetbal
20 Negentig jaar elektriciteitsnet in de polder
27 Ingebracht en uitgelicht: Een huis bouwen moet je twee keer doen
32 Wieringermeerbode 1971 mei t/m augustus
34 Straatnamenrubriek: Ds. Finkensieperstraat
38 Onderwijspioniers in de jaren dertig
44 ‘Voor alles: Zelfstandigheid’ 1941 – start van gemeente Wieringermeer
47 Verdwenen winkels in Slootdorp (1)

 

Kroniek 88, jaargang 2021/1

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer, jaargang 2021/1

Inhoud Kroniek 88

1         Colofon
2           Inhoudsopgave
3           Van de redactie
4           Mededelingen
6           Reacties van kijkers en lezers
9           Ontvangen artikelen en ledenmutaties
10           Kennismaken met: het bestuur
13           Puzzel en Fietsen naar de Zaan 1945 – 2021
14           Zoekplaatje
16           Ingebracht en uitgelicht: Redding voor oude software
18           Straatnamenrubiek: Burgemeester Fokko Omtaplein
22           Wieringermeerbode 1971 januari t/m april
24           Aris Saal, een ‘foute’ burgemeester
34           Herinnering van Cor de Jong aan de onderwaterzetting
38           De namenrol in het Joods Werkdorp
40           Een tweede namenrol
42           Kunstenaar in beeld: Anouk Geertsma
45           Kwekerij ‘Klein Boskoop’, groot in tuinen
49           Polderbanen, luchtvaart in de Wieringermeer

 

Kroniek 87, jaargang 2020/3

 

Kroniek 87, jaargang 2020/3. De kunstwerken van Aleid Mansholt

Inhoud Kroniek 87

1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Mededelingen van diverse geledingen
6 Uitnodiging Jaarvergadering
7 Reacties van kijkers en lezers
8 Zoekplaatje
11 Ingebracht en uitgelicht: De nagelaten werken van Aleid Mansholt
14 Wieringermeerbode 1970 september t/m december
16 Straatnamenrubriek: Dr. Lovinkstraat
20 Flevobode 1949 september t/m december
22 Ontvangen artikelen
23 Ledenmutaties
24 De eerste windmolens in de polder
28 Het levensverhaal van Albert Zuidhof
32 Kennismaken met: De Redactie
35 Puzzel
36 Voetbal in de Wieringermeer
42 Bietentransport
47 Burgemeester Loggers als gijzelaar in Brabant

 

Kroniek 86     (tekst loopt door onder de afbeelding)

Kroniek, Periodiek van Historisch Genootschap Wieringermeer, nummer 86, 2020/2

Inhoud Kroniek 86

1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Van de voorzitter
5 Onthulling monument Catrinus Douma
7 Herdruk Voedsel- en wapentransporten
8 Zoekplaatje
10 Plagen in de Polder
14 Straatnamenrubriek: Leeghwaterstraat
18 Wieringermeerbode 1970 mei t/m augustus
20 Ingebracht en uitgelicht: De cultuurschuur
23 Ledenmutaties + Ontvangen artikelen
24 FilmToen Programma najaar 2020
26 Flevobode 1949 mei t/m augustus
28 Lida Pastoor: Unieke Glasobjecten
31 Puzzel
33 Vier generaties Dieleman
36 Reacties van kijkers en lezers
40 Kennismaken met: De gastdames en -heren
43 Verdwenen winkels: Middenmeer V (slot)

 

Raadplegen oudere nummers Kroniek
Dit is mogelijk voor de nummers die twee jaar of langer geleden verschenen zijn.

Website Regionaal Archief Alkmaar,  https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/periodicals/KGW

Zo lang de voorraad strekt, kunt u de Kroniek afhalen bij het Genootschap (op zaterdag).