Kroniek 91 is verschenen. Piet Reitsma, eerste veearts. 17 april 1945, Alleen maar verdriet. Wachtlopen bij Gat in de dijk. Zakenvrouw Janneke Willemse. Straatnamenrubriek: Juffrouw van Harlingenhof. Aquarel van Eva Fränkel toegelicht. En nog veel meer verhalen en verenigingsnieuws.

Kroniek 91, jaargang 2022/1

Inhoud Kroniek 91, april 2022.

Blz.
1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Verenigingsnieuws en agenda
8 Jaarverslag 2021
10 Financieel verslag 2021
12 Notulen jaarvergadering, gehouden op 2 maart 2022
15 Puzzel
16 Wieringermeerbode 1972 januari t/m april
19 Ontvangen artikelen
20 Ledenmutaties
21 Ledenenquête
23 Straatnamenrubriek: Juffrouw van Harlingenhof
26 Alleen maar verdriet
28 Tien enerverende dagen. ‘Wachtrapporten’, Gat in de dijk, 8-18 mei 1945
32 Ingebracht en uitgelicht. Een bijzondere aquarel van Eva Fränkel
35 ‘Jongen met appel’ heeft zijn naam terug
37 Verslag lezing Vertrouwen en achterdocht
40 Piet Reitsma, de eerste veearts in de polder
46 Janneke Willemse over haar uitgekomen meisjesdroom
48 Zoekplaatje
50 Naam Henri van Oosten op oorlogsmonument
51 4 mei stilstaan bij de vrijheid
52 Marijke Tjipke Visser, maker plaquette

LEES MEER OVER ons magazine Kroniek en abonneren.

 

Kroniek 90, jaargang 2021/3

Kroniek 90, december 2021/3; Historisch Genootschap Wieringermeer

Inhoud Kroniek 90, december 2021

1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Mededelingen en aankondigingen
7 Jaarverslag 2020
10 Financieel verslag 2020
12 Notulen jaarvergadering, gehouden op 22 september 2021
15 Puzzel
16 Wieringermeerbode 1971 september t/m december
19 Ontvangen artikelen
20 Kennismaken met nieuwe bestuursleden
22 Straatnamenrubriek: Dr. Sicco Mansholtstraat
29 Van de polder naar hartje Mokum
32 Ingebracht en uitgelicht: Stukken uit de steentijd
36 Verzetsvrouw Elizabeth Lindenbergh, aan de vergetelheid ontrukt
42 Zoekplaatje
45 De sterkste man van de Wieringermeer
49 Verdwenen winkels in Slootdorp (2)
54 Opening Namenmonument Joods Werkdorp
56 Verslag lezing Geen soldaat kan de polder regeren

 

Kroniek 89, 2021/2

Marjoke de Bakker, international NL vrouwenvoetbal begon bij Flevo Middenmeer.

Inhoud Kroniek 89, augustus 2021.

1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Mededelingen en aankondigingen
7 Kruiswoordpuzzel
8 Reacties van kijkers en lezers
10 Ontvangen artikelen
11 Ledenmutaties
12 Kennismaken met: de activiteitengroep
14 Zoekplaatje
17 Start van het damesvoetbal
20 Negentig jaar elektriciteitsnet in de polder
27 Ingebracht en uitgelicht: Een huis bouwen moet je twee keer doen
32 Wieringermeerbode 1971 mei t/m augustus
34 Straatnamenrubriek: Ds. Finkensieperstraat
38 Onderwijspioniers in de jaren dertig
44 ‘Voor alles: Zelfstandigheid’ 1941 – start van gemeente Wieringermeer
47 Verdwenen winkels in Slootdorp (1)

RAADPLEEG online oude nummers Kroniek
let op: online inkijken kan alleen voor nummers die twee jaar of langer geleden verschenen zijn. Raadpleeg de website van het Regionaal Archief Alkmaar,  https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/periodicals/KGW

Papieren Kroniek  
Voor belangstellenden en zo lang de voorraad strekt: papieren Kroniek kunt u afhalen bij het Genootschap (op zaterdag).