Kroniek 92 is verschenen! Nieuwtjes en verhalen. Dr. Colijnstraat, Verdwenen winkels in Wieringerwerf, Politie in de polder, Opvang Hongaarse vluchtelingen in 1956, Staatsboeren op 1000ha grond. Kauri’s, kleine schelpen van ver.

Kroniek 92, jaargang 2022/2

1             Colofon
2            Inhoudsopgave
3            Van de redactie
4            Verenigingsnieuws en agenda
7            Puzzel
9            Ontvangen artikelen
10           Ledenmutaties
11           Eva Böhm – Fränkel, succesvol kunstenaar
12           Wieringermeerbode 1972 mei t/m augustus
15           Straatnamenrubriek: Dr. Colijnstraat
19           Verdwenen winkels in Wieringerwerf, deel 1
26           Ingebracht en uitgelicht. Hele kleine kauri’s van ver.
30           Jan Grooteman. Van agrariër tot kunstenaar.
34           Zoekplaatje
37           Politie in de Wieringermeer (1). Over veldwachters en stropers.
42           Staatsboeren in de Wieringermeer
46           Opvang Hongaarse vluchtelingen, 1956 – 1957

 

Inhoud Kroniek 91, april 2022.

Blz.
1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Verenigingsnieuws en agenda
8 Jaarverslag 2021
10 Financieel verslag 2021
12 Notulen jaarvergadering, gehouden op 2 maart 2022
15 Puzzel
16 Wieringermeerbode 1972 januari t/m april
19 Ontvangen artikelen
20 Ledenmutaties
21 Ledenenquête
23 Straatnamenrubriek: Juffrouw van Harlingenhof
26 Alleen maar verdriet
28 Tien enerverende dagen. ‘Wachtrapporten’, Gat in de dijk, 8-18 mei 1945
32 Ingebracht en uitgelicht. Een bijzondere aquarel van Eva Fränkel
35 ‘Jongen met appel’ heeft zijn naam terug
37 Verslag lezing Vertrouwen en achterdocht
40 Piet Reitsma, de eerste veearts in de polder
46 Janneke Willemse over haar uitgekomen meisjesdroom
48 Zoekplaatje
50 Naam Henri van Oosten op oorlogsmonument
51 4 mei stilstaan bij de vrijheid
52 Marijke Tjipke Visser, maker plaquette

LEES MEER OVER ons magazine Kroniek en abonneren.

 

Kroniek 90, jaargang 2021/3

Kroniek 90, december 2021/3; Historisch Genootschap Wieringermeer

Inhoud Kroniek 90, december 2021

1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Mededelingen en aankondigingen
7 Jaarverslag 2020
10 Financieel verslag 2020
12 Notulen jaarvergadering, gehouden op 22 september 2021
15 Puzzel
16 Wieringermeerbode 1971 september t/m december
19 Ontvangen artikelen
20 Kennismaken met nieuwe bestuursleden
22 Straatnamenrubriek: Dr. Sicco Mansholtstraat
29 Van de polder naar hartje Mokum
32 Ingebracht en uitgelicht: Stukken uit de steentijd
36 Verzetsvrouw Elizabeth Lindenbergh, aan de vergetelheid ontrukt
42 Zoekplaatje
45 De sterkste man van de Wieringermeer
49 Verdwenen winkels in Slootdorp (2)
54 Opening Namenmonument Joods Werkdorp
56 Verslag lezing Geen soldaat kan de polder regeren

 

RAADPLEEG oude nummers Kroniek
Raadpleeg de website van het Regionaal Archief Alkmaar, voor nummers van twee jaar geleden en ouder, https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/periodicals/KGW

Papieren Kroniek  
Zo lang de voorraad strekt: papieren Kroniek kunt u afhalen bij het Genootschap (op zaterdag).