Het originele dagboekverslag van de Wapentransportgroep Wieringermeer met niet eerder gepubliceerde foto’s.

2e druk in voorbereiding
De integrale tekst van het Verslag van de Wapen- en voedseltransportgroep Wieringermeer (gepubliceerd in juli 1945) is aangevuld met authentiek en niet eerder gepubliceerd materiaal – notities, foto’s, kaarten, persoonsbewijzen, terugblikken en andere officiële documenten. Samenstelling: Anita Blijdorp.

De eerste druk is per 7 mei uitverkocht.
U kunt intekenen voor een exemplaar van de 2e druk.
Verschijningsdatum: volgt zo spoedig mogelijk.

U kunt uw belangstelling doorgeven
(zolang het Genootschap nog gesloten is:)
per mail:
anitablijdorp@gmail.com

 

64 pagina’s
Full colour
Prijs: € 15,- (exclusief verzendkosten)

 

Mogelijk gemaakt door bijdrages van Historisch Genootschap Wieringermeer en de Stichting Leven in vrijheid.

 

TERUGLUISTEREN interview op NHRadio, 8 april 2020, om 13.05 uur kan HIER. (duur: 9 minuten)

 

INHOUD BOEK

In 2020 vieren we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. In het laatste oorlogsjaar werkte het verzet in de Kop van Noord-Holland eensgezind samen in de strijd tegen de bezetter. Daarbij geholpen door ‘Engeland’ via de lucht. In West-Friesland daalden in september 1944 de eerste containers met wapens neer.

Deze droppings brachten het regionaal verzet een nieuwe dynamiek. Maar ook evenzoveel hoofdbrekens en risico’s. De ontvangst, afvoer, opslag en distributie van materieel was een enorme logistieke operatie. Honderden mannen en vrouwen hebben hieraan meegewerkt, waaronder onderduikers en bewoners van de Wieringermeer.

Wapentransportgroep Wieringermeer op 5 mei 1945

5 mei 1945, Wapentransportgroep Wieringermeer viert de bevrijding in De Weere. V.l.n.r. Willem van de Berge, Adrie Kick, Jan Blijdorp, Geert Koekoek, Kees Oostwouder, Han Postel. Liggend op de grond: Henk van der Veen, Tamme Oegema, Josef Steinhardt. Niet op de foto: Arie Groenenberg, Anko Nieuwhof.