TENTOONSTELLING

Een beeldende reis door 85 jaar landbouwgeschiedenis in de Wieringermeer.

Periode: 14 december 2016 – april 2017
Locatie: Genootschap Wieringermeer
Openingstijden: alle zaterdagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur.

Hier kunt u zien hoeveel er in 85 jaar veranderd is in de manier waarop de landbouwsector bezig was en is met voedselproductie en andere zaken. Bij het in cultuur brengen van de Wieringermeer vanaf 1930 werden tal van nieuwe bodem, teelt-, oogst en transporttechnieken uitgetest. Paarden waren in de begintijd nog heel belangrijk voor grondbewerking en transport. Ook mankracht was een belangrijk gegeven om grond te bewerken en te oogsten. Bij het in cultuur brengen van de grond, greppels graven en drainagebuizen plaatsen: dit ging allemaal met de hand.

De mechanisatie kwam langzaam op gang in de jaren dertig maar na de WO II ging het in een stroomversnelling. De Caterpillar zag je al op de uitgestrekte landerijen en de graafmachines namen hun plaats in, in de wijde polder. Machines, zoals de aardappelrooi- en dorsmachines, zelfbinders, ploegen, eggen en tractoren die we toen modern noemden, zijn amper meer te herkennen. Voor de koeboeren was er ook veel verandering, werd er eerst nog met de hand gemolken, wordt er tegenwoordig met machines gemolken of tegenwoordig gaan de koeien zélf naar de melkmachine.

Voor de schapen was het verschil dat ze eerst met een speciale schaar ontdaan werden van hun vacht tegenwoordig gaat dat ook machinaal. Vroeger keek men naar de lucht en de wolken om een bepaald weerbeeld te krijgen en te beslissen of er gezaaid of gerooid ging worden nu is dat allemaal via de gps een makkie.

In de begin jaren was je een hele kerel als je keurig recht kon ploegen met de ploeg met trekpaard. Dagen was je er zoet mee. Nu gaat ook het ploegen met de gps en hoeft de boer niet altijd meer op de trekker te zitten. Gaat vanzelf. Ook het aanbod van producten is veranderd er zijn veel producten verdwenen uit de polder, of je ziet het nog mondjesmaat. Chicorei, erwten, vlas zijn enkele van deze gewassen.

Een tentoonstelling die zeker de moeite waard is om te bezoeken. Verbaas en verwonder u!