BESTUUR

Riet Miedema - Jorink nam op 16 februari 2016 de voorzittershamer over van Rein Koolen

Riet Miedema – Jorink is de nieuw voorzitter van het Genootschap. Zij nam op 16 februari 2016 de voorzittershamer over van Rein Koolen.

Voorzitter: Riet Miedema – Jorink,    rietmiedema53@kpnmail.nl

Secretaris: Hans Roelofsen,    secretaris@wieringermeer.nl

Penningmeester: Johan Bos,   penningmeester@wieringermeer.nl

Algemeen lid:
Marleen Butijn,   marleenbutijn@live.nl
Annie Ouwehand,   annieouwehand@gmail.com
Fred de Vries,   frennelieke@quicknet.nl
Cees Kooy,   ceeskooy@hotmail.com

 

WERKGROEPEN en contactpersonen

 

Activiteiten   Roelie Schiere,    a.schiere@quicknet.nl

Archief    Willy Maris,  willymariseriks@hotmail.com.
Ook voor aanbieden historisch materiaal; en informatie over verkoop boeken & dvd’s

Beeldbank Wieringermeer (digitaliseren afbeeldingen)  Gert-Jan van Leijden,    gertjan@wieringermeer.nl 

Bezorging Kroniek   Marc Bischoff Tulleken,    wb41bt@gmail.com

Host-Gastvrouwen/-heren   Hans Roelofsen,   secretaris@wieringermeer.nl

Kroniek, redactie   Pier Montsma,   pier.montsma@gmail.com

Facebook   Fred de Vries,   frennelieke@quicknet.nl

Website, redactie en beheer
Anita Blijdorp,   anitablijdorp@gmail.com
Ina Hoogenbosch – Glas,   ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl

Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)   Gert-Jan van Leijden,   gertjan@wieringermeer.nl