BESTUUR

Voorzitter: Jan Wouts,   voorzitter@wieringermeer.nl

Vice-voorzitter: Fred de Vries,  frennelieke@quicknet.nl

Secretaris: Roelie Schiere,  secretaris@wieringermeer.nl

Penningmeester: Johan Bos,  penningmeester@wieringermeer.nl

Algemeen lid:
Marleen Butijn,  marleenbutijn@live.nl
Cees Kooy,  ceeskooy@hotmail.com
Sandra van Oers – Smit,  sandravanoerssmit78@gmail.com


 

WERKGROEPEN en contactpersonen

 

Activiteiten   Roelie Schiere,    a.schiere@quicknet.nl

Archief    Willy Maris,  willymariseriks@hotmail.com.
Ook voor aanbieden historisch materiaal; en informatie over verkoop boeken & dvd’s

Beeldbank  (digitaliseren afbeeldingen)  Gert-Jan van Leijden,    gertjan@wieringermeer.nl 

Bezorging Kroniek   Marc Bischoff Tulleken,    wb41bt@gmail.com

Gastvrouwen/-heren   Roelie Schiere,   secretaris@wieringermeer.nl

Kroniek, redactie   Anita Blijdorp,  anitablijdorp@gmail.com

Sociale media   Fred de Vries  en Ina Hoogenbosch – Glas

Website, redactie en beheer
Anita Blijdorp,   anitablijdorp@gmail.com
Ina Hoogenbosch – Glas,   ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl

Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)   Gert-Jan van Leijden,   gertjan@wieringermeer.nl