bodemvondsten

Middeleeuwen

In de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de polder net droog was gevallen heeft de heer Braat onderzoek gedaan en vond resten van het voormalige dorpje Gawijzend uit 1000- 1200. In die hoek zijn heel veel scherven en de restanten van zes sarcofagen /kisten van Duits roodsteen gevonden, een met afgesleten dekstenen die versierd zijn met kruisen, kromstaven en geometrische ornamenten. Daarin werd onder meer een ovale zegel

Schedels

Weet u nog dat hier schedels langs de weg gevonden waren enkele jaren terug in 2007? Bij navraag bleek het te gaan om drie personen uit de zeventiende eeuw.   De tanden waren behoorlijk vlak afgesleten en was van een man tussen de 34 en 40 jaar oud. De stumpert had cariës en hij at in die tijd al brood. Brood eten begon pas in de zeventiende eeuw. De twee

Gawijzend

  Er zijn twee dorpjes aan de zee terug gegeven, Gawijzend en Almersdorp Toen in 1930 de Wieringermeerpolder droog gemalen werd kwamen de resten van o.a deze dorpen, die opgeofferd waren aan de zee, weer boven. Dit is beschreven door dhr. W.C.Braat. Het is een klein dorpje geweest er was zowaar een kerkje. De funderingen zijn nog goed te zien. Dit kerkje was eenvoudig en rechthoekig van vorm. Een zo

Bloed vloeit in Kreilerwoud

  01 02 2006   Waar nu ’s zomers de veerboot tussen Stavoren en Enkhuizen enkele keren per dag zijn spoor trekt door het water van het IJsselmeer lag zo’n duizend jaar geleden land. Ruig land, drassig en moeilijk begaanbaar. Het werd doorsneden door een watertje waarover volgens de overlevering een vonder lag. Het stroompje vormde de verbinding tussen de Noordzee en het verderop gelegen grote binnenmeer, het Almere. Aan

Neolithicum

Het Neolithicum,de nieuwesteentijd, rond 5300 jaar tot c.a 2100 jaar voor Chr. brengt hier in de omgeving bewoners die in dit moerasgebied jagen en akkertjes beginnen aan te leggen. Uit die tijd is erg veel gevonden (zie de stickers op de kaart). Ook zijn hier vuistbijltjes gevonden. Er zijn meer dan twintig bijltjes gevonden in alle soorten en maten en die zijn aangegeven bij de archeologische dienst in Amersfoort. Daarnaast

Subtropisch

De subtropische perioden zorgden weer voor een ander soort leven waar je ook weer bewijzen van hebt zoals zee-egels, deze komen uit deze tijd. Hij hoort tot de soort Echinocrys de ‘stekelhuidigen’. Er zijn er verschillende gevonden waaronder een in een knol van vuursteen.Vuursteen wordt ook wel het staal van de steentijd genoemd. Een fossiele varen is hier ook gevonden helaas heb ik hem nog niet gezien. Deze horen echt

Paleolithicum/oude ijstijd

  In de oude ijstijd, het gehele Paleolithicum en Mesolithicum 250.000 tot 5500 v Chr. leefde de mens van wat hij in de natuur kon vinden. Door het verzamelen van vissen en jagen kwam hij aan zijn voedsel en aan alle grondstoffen voor het maken van werktuigen, kleding en behuizing. Koude perioden wisselden zich af met warmere perioden. In de koude perioden leefden hier dieren zoals de mammoeten, reuzenherten, wolharige

Wieringermeer pareltjes

  Een melding over Wieringermeer pareltjes die gevonden waren op het land deed mij verbazen, hier parels? Ik heb er enkele mee gekregen om verder onderzoek naar te doen. Ik heb contact gekregen met een student archeologie. Hij heeft voor mij andere studenten benadert. Ik heb foto’s aan ze laten zien van de ‘pareltjes’. Een student geoloog antwoordde als volgt;   ‘..Ik kan me voorstellen dat schelpen (net als hun

Vondsten Kaart

  Aan de hand van deze kaart kunt u zien waar en hoeveel er gevonden is zodat u een indruk krijgt dat de Wieringermeer een rijke plaats is van gevonden voorwerpen. De kaart is oud en er zal hier en daar wel veranderingen zijn; grotere kavels of juist kleinere maar het geeft goed aan hoe de situatie is. Zoals u weet is de polder opgedeeld in secties van A tot en met M.

Buikfles

  In de Wieringermeer zijn veel archeologische vondsten gedaan veelal gaat het om stenen gebruiksvoorwerpen daarnaast zijn er wrakken gevonden en resten van walvissen. Maar ook stukjes glas behoren tot de vondsten. Er zijn ook scherven glas gevonden waarvan je dit niet kon zien of het glas was. Met een lamp achter het voorwerp kan je het goed zien. Een prachtig kleurenpalet. Het is een fragment van een wijnfles model: