DEZE TENTOONSTELLING is afgelopen.

Tijden: 14.00 – 17.00 uur

Actuele expositie

‘Zwevende daken’

-De start van de wederopbouw van de polder, dit jaar 75 jaar geleden.

-De tentoonstelling laat zien hoe immens de schade was.

-Hoe de grondwerkers opnieuw vanuit arbeiderskampen hun werk moesten doen.

-Hoe de middenstand moest vechten om klanten terug te winnen.

-Hoe de boeren met weinig machines de voedselproductie weer op gang moesten brengen.

Lees meer

DEZE EXPOSITIES ZIJN AFGEROND

Tweede Wereldoorlog en bevrijding, 75 Jaar vrijheid

Aandacht voor personen en gebeurtenissen in de Wieringermeer en regio, periode 1940 – 1945

 • Meidagen 1940
 • Vliegtuigcrashes in de polder
 • Bewoners Joods Werkdorp Nieuwesluis en ontruiming op 21 maart 1941
 • Joden krijgen order om naar Amsterdam te verhuizen, april 1942
 • Dagelijks leven
 • Verzet en verzetsmensen;
  •  In Memoriam Elisabeth Petronella (Bep) Lindenbergh: 11 oktober 1922 – 8 mei 2021.
 • Onderduikers
 • Hongerwinter
 • Wapendroppings- en transporten West-Friesland en Wieringermeer 1944/45
 • Jurkjes voor bruidsmeisjes, gemaakt van parachutestof
 • Onderwaterzetting, 17 april 1945
 • Bevrijding
 • Herdenken en eerbetoon aan omgekomen Wieringermeerders
 • Onderscheidingen
 • Nationale feestrok, bevrijdingsrok
 • Verkoop Boek, het verhaal van de Wapentransportgroep Wieringermeer 1944/45.

 

 

Overzichtskaart Wapendroppings en -transporten West-Friesland en Wieringermeer, 1944 - 1945

Tussen september 1944 en april 1945 zijn door de RAF vanuit Engeland tijdens nachtelijke uren 27 keer droppings uitgevoerd. Ruim 500 containers werden aan parachutes neergelaten op in totaal 6 terreinen in West-Friesland. De containers waren gevuld met wapens, munitie en sabotage materiaal maar ook voedsel, sigaretten, fietsbanden, chocolade, medicamenten, brieven en persoonlijke boodschappen werden geleverd voor de diverse verzetsgroepen in Noord-Holland. Ook geheim agenten zijn op deze manier ‘gedropt’.

 

FEESTROK

Nationale feestrok te zien bij Historisch Genootschap Wieringermeer

De Nationale feestrok, of Bevrijdingsrok, was een idee van Mies Bossevain – Van Lennep (1896 – 1965).

Winter 2019/2020

‘Sport greep me’

De Wieringermeer kent een rijk sportverleden en heden. Hoog tijd voor een expositie met afbeeldingen en objecten uit ons archief, aangevuld met eigen materiaal van leden. Onder andere een lijst met sportverenigingen uit 1980. De opening van de Zuiderzeehal gaf een impuls aan de kegelsport, maar liefst 14 verenigingen waren actief en uit de naamgeving blijkt liefde voor de polder én creativiteit: Hout na zout, Eb en vloed, de Meerkegels, enzovoort.

Wie terug in de sportieve tijd wil, kon zijn hart ophalen aan de sportuitslagen vanaf 1954 tot heden. Verder was er aandacht voor verdwenen sporten en verenigingen; nieuwe sporten; veel trofeeën: bekers, linten en rozetten. Ook elfstedenkruisjes waren te zien. Want sport is bewegen maar veel meer dan dat. De tentoonstelling eindigde met hulde aan de vrijwilligers.

Carol de Meyer (1967 – 2010), groots sportvrouw in rolstoelbadminton.

Voorjaar/Zomer 2019

Scouting ‘Die Robben’ Wieringermeer vierde in 2019 haar 60-jarig jubileum met een expositie.
De tentoonstelling werd gemaakt in samenwerking met het Historisch Genootschap Wieringermeer.
Lees meer.

 

Uniform van Scouting Wieringermeer

Winter/voorjaar 2018-2019

Expositie Van A tot Z  –  Naamgeving in de polder

Bij de ontwikkeling van de polder moest van alles van een naam worden voorzien. De Wieringermeer werd eerst Noordwest polder genoemd later werd dit Wieringermeer verwijzend naar de ligging van de polder het voormalige ‘Meer bezuiden Wieringen”. De waterwegen kregen vaak een aardrijkskundige naam, ook weer verwijzend naar de ligging ervan in de polder. De geulen en (zand)platen in de voormalige Zuiderzee vindt men o.a. terug in de namen Oom Keesweg, Kooltuinenweg en Oude Zeug. Landbouw, natuur, gereedschappen, schepen, planeten en schelpen dit alles is verwerkt in de naamgeving van de polder. Deze tentoonstelling sluit aan bij 100 jaar Zuiderzeewet, de vorige tentoonstelling.

Lees meer: Van A tot Z, Naamgeving in de polder

Voor- en najaar 2018

100 jaar Zuiderzeewet

In 2018 was het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd vastgesteld.

De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen. De Afsluitdijk en de inpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn hiervan zichtbare voorbeelden.

Lees meer: 21 maart 1918 Tweede Kamer stemt in met de Zuiderzeewet

 

Najaar 2017 – Beloofd Land

In de expositieruimte van ons Genootschap  is van 1 september tot 1 december een verzameling te zien uit het bijzondere Kunst- en Erfgoedproject Beloofd Land (2009-2010). Het voormalig Domeinkantoor te Wieringerwerf was in 2010 de residentie van de Cultuur compagnie.

Beloofd Land tentoonstelling 2010

 

 

Voorjaar 2017 – Staatsbosbeheer in de polder

Periode: vanaf 25 april 2017
Locatie: expositieruimte van het Genootschap, Loggersplein 1, Wieringerwerf
Openingstijden: elke zaterdag van 14 – 17 uur

een verhaal van een boswachter

Bomen en struiken Robbenoordbos goed aan geslagen. Periode jaren 30. Foto collectie ir. F. P. Mesu.

 

Winter 2016-2017  –  Van 1 pk naar 400 pk

Periode: 14 december 2016 – voorjaar 2017
Locatie: expositieruimte van het Genootschap, Loggersplein 1, Wieringerwerf
Openingstijden: elke zaterdag van 14 – 17 uur

Een beeldende reis door 85 jaar landbouwgeschiedenis in de Wieringermeer
Hier kunt u zien hoeveel er in 85 jaar veranderd is in de manier waarop de landbouwsector bezig was en is met voedselproductie en andere zaken.
Bij het in cultuur brengen van de Wieringermeer vanaf 1930 werden tal van nieuwe bodem, teelt-, oogst en transporttechnieken uitgetest. Paarden waren in de begintijd nog heel belangrijk voor grondbewerking en transport. Maar de mechanisatie kwam, eerst nog schoorvoetend, in de jaren dertig goed op gang en geraakte na WO II in een stroomversnelling. Machines en tractoren die we toen modern noemden, zijn amper meer te herkennen. Verbaas en verwonder u!

Beeldbank Wieringermeer. Schelpenbolweg, familie Punter aan de slag met de sproeimachine, anno 1940.

Familie Punter aan het werk met de sproeimachine, getrokken door een paard. Schelpenbolweg, 1940. Beeldbank WM, nr. 0650

 

Voorjaar 2016  –  Pioniers in de polder

Periode: 16 april – najaar 2016

Uit het archief zijn verhalen van de pioniers van het eerste uur (1930 – 1933) opgediept. Zwart-wit foto’s brengen ons terug naar het landschap van toen. Mevrouw Giesen over de aanblik op de drooggevallen zeebodem: ‘Wat zag het er woest uit, zo’n grote vlakte, zover je keek. Het enige dat opviel, was hier en daar een vissersboot, gezonken op de bodem van de zee.’

En Ir. Mesu sprak in 1930:  ‘ …een onafzienbare slik- en zandvlakte… Zo moet de wereld er in het begin van de schepping hebben uitgezien. Geen boom en geen levend wezen te bekennen. Men begon soms hardop in zichzelf te praten om de beklemmende stilte te verbreken. Wind en regen hadden op deze eindeloze vlakte vrij spel…’

Anno 2016 is het bijna niet meer voor te stellen in welke omstandigheden de pioniers van toen hun werk hebben verricht. De foto’s en verhalen brengen ons terug naar die tijd.

Drooggevallen Wieringermeerpolder (1930) met achtergebleven vissersboten van De Haukes

Beeldbank Wieringermeer Nr.0849 Drooggevallen polder (1930) met achtergebleven vissersboten van De Haukes.

Drooglegging Wieringermeer, stuifzand in pas gegraven greppels. Beeldbank Nr0813

Beeldbank Wieringermeer, Nr.0813. Wind en regen hadden vrij spel op de drooggevallen zeebodem. Het zand stoof onbarmhartig de pas gegraven sloten weer vol. Het werk kon opnieuw beginnen.

 

Voorjaar 2016  –  Een kleine geschiedenis van onze energiebronnen

Periode: 8 maart –  eind april 2016
Locatie: centrale hal van de Cultuurschuur, Loggersplein 1, Wieringerwerf
Openingstijden Cultuurschuur: op werkdagen van 8 tot 20 uur. Zaterdag/zondag van 10 tot 16 uur.

Onze buitenvitrines in de centrale hal van de Cultuurschuur zijn gevuld met een kleine geschiedenis van onze energiebronnen. De door ons allemaal gewenste overstap naar ‘duurzame energie’ is in volle gang en als eerdaags de Raad van State zich buigt over de ingediende zienswijzen m.b.t. het Windplan Wieringermeer dan is het vergunnen van de bouw van windpark Wieringermeer slechts een kwestie van enkele weken. Zo is de verwachting. Dan wordt de Wieringermeer een nog grotere exporteur van energie.

Bij het zien van al die windturbines kunnen we verbaasd kijken naar die kolossen en hoofdschuddend terugdenken aan de energievormen die lang geleden in de net ontgonnen polder voorhanden waren. Het Genootschap helpt daarbij door iets van dat energieverleden in herinnering te halen. Van gasbronnen, eierkolen en briketten tot het walmende olielampje. Van carbidlamp tot de cokeskachel.

Eerste gasbron Brugstraat 5, Middenmeer

Eerste gasbron in Middenmeer, achter Brugstraat 5, melkhandel van der Wal. Datum onbekend.

 

 

2015    –    60 jaar gemeentehuis Wieringermeer en gemaal Lely in lego

Periode: 9 september 2015 –  eind maart 2016

Twee prominente gebouwen uit de historie van onze polder staan in de schijnwerpers:

  • gemaal Lely: het oudste gebouw in de Wieringermeer, uitgevoerd als maquette in legostenen (tot 15 januari 2016)
  • het ‘oude’ gemeentehuis, nu de Cultuurschuur, viert zijn zestigste verjaardag

De expositie is ingericht met tekeningen, foto’s en memorabilia van beide gebouwen: van het ontwerp, de bouw en de activiteiten die er plaatsvonden, vanaf de ingebruikname tot aan heden.

 

vg_0069

Gemaal Lely in 1930. Copyright: Beeldbank Genootschap Wieringermeer.

Martin Jaspers bouwt zijn maquette op in het Genootschapshuis. Artikel gepubliceerd in: de Wieringermeerbode, 21 augustus 2015