Tentoonstelling in de hal van de Cultuurschuur.

Alle dagen te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Cultuurschuur.

Huidige tentoonstelling: De Wederopbouw

De afhandeling van de oorlogsschade.

In oktober, de maand van de geschiedenis, krijgen speciale gebeurtenissen uit het verleden extra aandacht.

Het Historisch Genootschap van de Wieringermeer gebruikt deze maand om nog eens terug te gaan naar de allergrootste gebeurtenis uit de geschiedenis die deze regio heeft getroffen. De onderwaterzetting van de gehele Wieringermeerpolder. Direct na de drooglegging werd met grote voortvarendheid de wederopbouw aangepakt. De overheid speelde daar als eigenaar van de grond en de gebouwen een grote rol in.

De dorpsbewoners werden via een enquête betrokken bij de herbouw van hun huizen. Waren er nog wensen?

In de drie vitrines in de hal is er met diverse voorwerpen en beelden geprobeerd een idee te geven van deze tijd.

=================================

 

Tentoonstelling “Kunst uit de kelder” 

In het Genootschapshuis

Op zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur en ook op afspraak.

==================================

Muziek in de Wieringermeer.

De tentoonstellingsruimte in het Genootschapshuis staat dit seizoen in het teken van muziek.
Elke zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur mag je daarvoor binnenlopen.
Groepen kunnen op afspraak terecht.

De Wieringermeer kent op muzikaal gebied een rijke traditie.
In een tijd dat er nog geen of weinig culturele voorzieningen waren, moest je jezelf zien te vermaken. En dat lukte de pioniers.
Verenigingen verrezen als paddenstoelen uit de grond. De eerste georganiseerde muziekbeoefening dateert al uit 1933; een optreden van Muziekcorps Slootdorp ter ere van de boomplantdag.
In 1935 ontstond Soli deo Gloria. Toen jaren later deze vereniging bijna over de kop ging, is een doorstart gemaakt en werd op 1 juli 1969 Creona opgericht. De Directie nodigde hen uit voor de Polderdag en betaalde in ruil daarvoor de instrumenten.

Maar ook met de stem als instrument kun je muziek maken! Diverse koren zijn hiervan het bewijs.

Ook thuis werd gemusiceerd en vrienden richtten beatbandjes op.
Niet alle verenigingen en groepen hebben zich weten te handhaven. Gebrek aan interesse, verdwijnen van de jeugd vanwege studie of wijzigingen van muzikale voorkeur, spelen hierbij een rol.

In de 70- en 80er jaren werden de piratenzenders op het platteland een fenomeen. Onwettig, maar graag beluisterd. De polder kende de zender Black City.
In diezelfde tijd stond de Beurs in Middenmeer regelmatig ‘bol van muziek’. Veel bands van naam uit binnen- en buitenland traden hier op.

 

   

Wie op zoek is naar passende muziek om alleen of in een groep, rust, plezier of ontspanning te vinden in deze hectische tijd, kan ook in de Wieringermeer terecht.

Helaas is de ruimte van het Genootschap te klein om alle facetten te belichten, maar toch geeft het een mooi overzicht van wat er op muzikaal gebied in de Wieringermeer was én nog is!

==================================

DEZE TENTOONSTELLING is afgelopen.

Periode: tot en met 2 september 2023, elke zaterdagmiddag van 14-17 uur.

Thema: de Zuiderzeewerken in prenten en tekeningen. De mens staat centraal in het samenspel van natuur, techniek, bouwen en bewerken.

De prenten zijn gemaakt door:

Dirk ( Dirk Hidde) Nijland, geboren in 1881 in Dordrecht, gestorven in 1955 in Santpoort.

Hij kwam uit een kunstminnende familie en heeft zijn opleiding genoten in Amsterdam en Rotterdam. Daarna ging hij enkele jaren naar Brussel en Parijs.

Nijland richtte zich in zijn werk vooral op de nauwkeurige vastlegging van alledaagse dingen. Zijn bijzondere aandacht had de relatie tussen land en water.

In 1932 is een map uitgekomen met 28  prenten in een oplage van 350. Onze map is no.65.

 

portret van Simon Moulijn. 1925

==================================


DEZE TENTOONSTELLING is afgelopen.

Tijden: 14.00 – 17.00 uur

Actuele expositie

‘Zwevende daken’

-De start van de wederopbouw van de polder, dit jaar 75 jaar geleden.

-De tentoonstelling laat zien hoe immens de schade was.

-Hoe de grondwerkers opnieuw vanuit arbeiderskampen hun werk moesten doen.

-Hoe de middenstand moest vechten om klanten terug te winnen.

-Hoe de boeren met weinig machines de voedselproductie weer op gang moesten brengen.

Lees meer


DEZE EXPOSITIES ZIJN AFGEROND

Tweede Wereldoorlog en bevrijding, 75 Jaar vrijheid

Aandacht voor personen en gebeurtenissen in de Wieringermeer en regio, periode 1940 – 1945

 • Meidagen 1940
 • Vliegtuigcrashes in de polder
 • Bewoners Joods Werkdorp Nieuwesluis en ontruiming op 21 maart 1941
 • Joden krijgen order om naar Amsterdam te verhuizen, april 1942
 • Dagelijks leven
 • Verzet en verzetsmensen;
  •  In Memoriam Elisabeth Petronella (Bep) Lindenbergh: 11 oktober 1922 – 8 mei 2021.
 • Onderduikers
 • Hongerwinter
 • Wapendroppings- en transporten West-Friesland en Wieringermeer 1944/45
 • Jurkjes voor bruidsmeisjes, gemaakt van parachutestof
 • Onderwaterzetting, 17 april 1945
 • Bevrijding
 • Herdenken en eerbetoon aan omgekomen Wieringermeerders
 • Onderscheidingen
 • Nationale feestrok, bevrijdingsrok
 • Verkoop Boek, het verhaal van de Wapentransportgroep Wieringermeer 1944/45.

 

 

Overzichtskaart Wapendroppings en -transporten West-Friesland en Wieringermeer, 1944 - 1945

Tussen september 1944 en april 1945 zijn door de RAF vanuit Engeland tijdens nachtelijke uren 27 keer droppings uitgevoerd. Ruim 500 containers werden aan parachutes neergelaten op in totaal 6 terreinen in West-Friesland. De containers waren gevuld met wapens, munitie en sabotage materiaal maar ook voedsel, sigaretten, fietsbanden, chocolade, medicamenten, brieven en persoonlijke boodschappen werden geleverd voor de diverse verzetsgroepen in Noord-Holland. Ook geheim agenten zijn op deze manier ‘gedropt’.

 

FEESTROK

Nationale feestrok te zien bij Historisch Genootschap Wieringermeer

De Nationale feestrok, of Bevrijdingsrok, was een idee van Mies Bossevain – Van Lennep (1896 – 1965).

Winter 2019/2020

‘Sport greep me’

De Wieringermeer kent een rijk sportverleden en heden. Hoog tijd voor een expositie met afbeeldingen en objecten uit ons archief, aangevuld met eigen materiaal van leden. Onder andere een lijst met sportverenigingen uit 1980. De opening van de Zuiderzeehal gaf een impuls aan de kegelsport, maar liefst 14 verenigingen waren actief en uit de naamgeving blijkt liefde voor de polder én creativiteit: Hout na zout, Eb en vloed, de Meerkegels, enzovoort.

Wie terug in de sportieve tijd wil, kon zijn hart ophalen aan de sportuitslagen vanaf 1954 tot heden. Verder was er aandacht voor verdwenen sporten en verenigingen; nieuwe sporten; veel trofeeën: bekers, linten en rozetten. Ook elfstedenkruisjes waren te zien. Want sport is bewegen maar veel meer dan dat. De tentoonstelling eindigde met hulde aan de vrijwilligers.

Carol de Meyer (1967 – 2010), groots sportvrouw in rolstoelbadminton.

Voorjaar/Zomer 2019

Scouting ‘Die Robben’ Wieringermeer vierde in 2019 haar 60-jarig jubileum met een expositie.
De tentoonstelling werd gemaakt in samenwerking met het Historisch Genootschap Wieringermeer.
Lees meer.

 

Uniform van Scouting Wieringermeer

Winter/voorjaar 2018-2019

Expositie Van A tot Z  –  Naamgeving in de polder

Bij de ontwikkeling van de polder moest van alles van een naam worden voorzien. De Wieringermeer werd eerst Noordwest polder genoemd later werd dit Wieringermeer verwijzend naar de ligging van de polder het voormalige ‘Meer bezuiden Wieringen”. De waterwegen kregen vaak een aardrijkskundige naam, ook weer verwijzend naar de ligging ervan in de polder. De geulen en (zand)platen in de voormalige Zuiderzee vindt men o.a. terug in de namen Oom Keesweg, Kooltuinenweg en Oude Zeug. Landbouw, natuur, gereedschappen, schepen, planeten en schelpen dit alles is verwerkt in de naamgeving van de polder. Deze tentoonstelling sluit aan bij 100 jaar Zuiderzeewet, de vorige tentoonstelling.

Lees meer: Van A tot Z, Naamgeving in de polder

Voor- en najaar 2018

100 jaar Zuiderzeewet

In 2018 was het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd vastgesteld.

De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen. De Afsluitdijk en de inpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn hiervan zichtbare voorbeelden.

Lees meer: 21 maart 1918 Tweede Kamer stemt in met de Zuiderzeewet

 

Najaar 2017 – Beloofd Land

In de expositieruimte van ons Genootschap  is van 1 september tot 1 december een verzameling te zien uit het bijzondere Kunst- en Erfgoedproject Beloofd Land (2009-2010). Het voormalig Domeinkantoor te Wieringerwerf was in 2010 de residentie van de Cultuur compagnie.

Beloofd Land tentoonstelling 2010

 

 

Voorjaar 2017 – Staatsbosbeheer in de polder

Periode: vanaf 25 april 2017
Locatie: expositieruimte van het Genootschap, Loggersplein 1, Wieringerwerf
Openingstijden: elke zaterdag van 14 – 17 uur

een verhaal van een boswachter

Bomen en struiken Robbenoordbos goed aan geslagen. Periode jaren 30. Foto collectie ir. F. P. Mesu.

 

Winter 2016-2017  –  Van 1 pk naar 400 pk

Periode: 14 december 2016 – voorjaar 2017
Locatie: expositieruimte van het Genootschap, Loggersplein 1, Wieringerwerf
Openingstijden: elke zaterdag van 14 – 17 uur

Een beeldende reis door 85 jaar landbouwgeschiedenis in de Wieringermeer
Hier kunt u zien hoeveel er in 85 jaar veranderd is in de manier waarop de landbouwsector bezig was en is met voedselproductie en andere zaken.
Bij het in cultuur brengen van de Wieringermeer vanaf 1930 werden tal van nieuwe bodem, teelt-, oogst en transporttechnieken uitgetest. Paarden waren in de begintijd nog heel belangrijk voor grondbewerking en transport. Maar de mechanisatie kwam, eerst nog schoorvoetend, in de jaren dertig goed op gang en geraakte na WO II in een stroomversnelling. Machines en tractoren die we toen modern noemden, zijn amper meer te herkennen. Verbaas en verwonder u!

Beeldbank Wieringermeer. Schelpenbolweg, familie Punter aan de slag met de sproeimachine, anno 1940.

Familie Punter aan het werk met de sproeimachine, getrokken door een paard. Schelpenbolweg, 1940. Beeldbank WM, nr. 0650

 

Voorjaar 2016  –  Pioniers in de polder

Periode: 16 april – najaar 2016

Uit het archief zijn verhalen van de pioniers van het eerste uur (1930 – 1933) opgediept. Zwart-wit foto’s brengen ons terug naar het landschap van toen. Mevrouw Giesen over de aanblik op de drooggevallen zeebodem: ‘Wat zag het er woest uit, zo’n grote vlakte, zover je keek. Het enige dat opviel, was hier en daar een vissersboot, gezonken op de bodem van de zee.’

En Ir. Mesu sprak in 1930:  ‘ …een onafzienbare slik- en zandvlakte… Zo moet de wereld er in het begin van de schepping hebben uitgezien. Geen boom en geen levend wezen te bekennen. Men begon soms hardop in zichzelf te praten om de beklemmende stilte te verbreken. Wind en regen hadden op deze eindeloze vlakte vrij spel…’

Anno 2016 is het bijna niet meer voor te stellen in welke omstandigheden de pioniers van toen hun werk hebben verricht. De foto’s en verhalen brengen ons terug naar die tijd.

Drooggevallen Wieringermeerpolder (1930) met achtergebleven vissersboten van De Haukes

Beeldbank Wieringermeer Nr.0849 Drooggevallen polder (1930) met achtergebleven vissersboten van De Haukes.

Drooglegging Wieringermeer, stuifzand in pas gegraven greppels. Beeldbank Nr0813

Beeldbank Wieringermeer, Nr.0813. Wind en regen hadden vrij spel op de drooggevallen zeebodem. Het zand stoof onbarmhartig de pas gegraven sloten weer vol. Het werk kon opnieuw beginnen.

 

Voorjaar 2016  –  Een kleine geschiedenis van onze energiebronnen

Periode: 8 maart –  eind april 2016
Locatie: centrale hal van de Cultuurschuur, Loggersplein 1, Wieringerwerf
Openingstijden Cultuurschuur: op werkdagen van 8 tot 20 uur. Zaterdag/zondag van 10 tot 16 uur.

Onze buitenvitrines in de centrale hal van de Cultuurschuur zijn gevuld met een kleine geschiedenis van onze energiebronnen. De door ons allemaal gewenste overstap naar ‘duurzame energie’ is in volle gang en als eerdaags de Raad van State zich buigt over de ingediende zienswijzen m.b.t. het Windplan Wieringermeer dan is het vergunnen van de bouw van windpark Wieringermeer slechts een kwestie van enkele weken. Zo is de verwachting. Dan wordt de Wieringermeer een nog grotere exporteur van energie.

Bij het zien van al die windturbines kunnen we verbaasd kijken naar die kolossen en hoofdschuddend terugdenken aan de energievormen die lang geleden in de net ontgonnen polder voorhanden waren. Het Genootschap helpt daarbij door iets van dat energieverleden in herinnering te halen. Van gasbronnen, eierkolen en briketten tot het walmende olielampje. Van carbidlamp tot de cokeskachel.

Eerste gasbron Brugstraat 5, Middenmeer

Eerste gasbron in Middenmeer, achter Brugstraat 5, melkhandel van der Wal. Datum onbekend.

 

 

2015    –    60 jaar gemeentehuis Wieringermeer en gemaal Lely in lego

Periode: 9 september 2015 –  eind maart 2016

Twee prominente gebouwen uit de historie van onze polder staan in de schijnwerpers:

  • gemaal Lely: het oudste gebouw in de Wieringermeer, uitgevoerd als maquette in legostenen (tot 15 januari 2016)
  • het ‘oude’ gemeentehuis, nu de Cultuurschuur, viert zijn zestigste verjaardag

De expositie is ingericht met tekeningen, foto’s en memorabilia van beide gebouwen: van het ontwerp, de bouw en de activiteiten die er plaatsvonden, vanaf de ingebruikname tot aan heden.

 

vg_0069

Gemaal Lely in 1930. Copyright: Beeldbank Genootschap Wieringermeer.

Martin Jaspers bouwt zijn maquette op in het Genootschapshuis. Artikel gepubliceerd in: de Wieringermeerbode, 21 augustus 2015