Lid worden van ons genootschap 

Wij verwelkomen u graag als lid van het Historisch Genootschap Wieringermeer.

 • U ontvangt 3 keer per jaar het verenigingsblad De Kroniek (bezorging alleen in Nederland)
 • U bent van harte welkom op de vergaderingen en bijeenkomsten en heeft stemrecht


Lidmaatschap

Het lidmaatschap is gelijk aan het kalenderjaar en bedraagt € 20,- per gezin per jaar.
Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u vóór 1 november, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, schriftelijk heeft opgezegd bij de secretaris.


Aanmelden als lid

Aanmelden kan via de post, per e-mail of door invullen van het digitale formulier


Via de post

Print dit formulier en vul uw gegevens in: Genootschap 2023 formulier lidmaatschap_vs02

Opsturen naar: secretaris HGW, Langeweg 63, 1774 AK Slootdorp


Via dit formulier

  Uw achternaam (verplicht)

  Voorletters (verplicht)

  DhrMvr

  E-Mail (verplicht)

  Straat

  Postcode

  Plaats

  Uw naam als nieuw lid mag vermeld worden in de Kroniek:

  JANEE

  Uw adres mag bij uw naam als nieuw lid vermeld worden in de Kroniek:

  JANEE


  Betaling per automatische incasso heeft onze voorkeur

  Na ontvangst van uw gegevens sturen wij u een factuur. Ons rekeningnummer: IBAN nr. NL32 RABO 0134 0952 86

  Gelijk met de bevestiging van uw aanmelding als lid sturen wij u het formulier waarmee u onze vereniging een machtiging tot automatische overschrijving van de contributie kunt verlenen. Daarmee besparen we kosten en tijd van de penningmeester.

  Ruimte voor opmerkingen: