Lid worden van ons genootschap 

Wij verwelkomen u graag als lid van het Historisch Genootschap Wieringermeer.

  • U ontvangt 3 keer per jaar het verenigingsblad De Kroniek (bezorging alleen in Nederland)
  • U bent van harte welkom op de vergaderingen en bijeenkomsten en heeft stemrecht


Lidmaatschap

Het lidmaatschap is gelijk aan het kalenderjaar en bedraagt € 20,- per gezin per jaar.
Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u vóór 1 november, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, schriftelijk heeft opgezegd bij de secretaris.


Aanmelden als lid

Aanmelden kan via de post, per e-mail of door invullen van het digitale formulier


Via de post

Print dit formulier en vul uw gegevens in: Genootschap 2023 formulier lidmaatschap_vs02

Opsturen naar: secretaris HGW, Langeweg 63, 1774 AK Slootdorp


Via dit formulier

Uw achternaam (verplicht)

Voorletters (verplicht)

DhrMvr

E-Mail (verplicht)

Straat

Postcode

Plaats

Uw naam als nieuw lid mag vermeld worden in de Kroniek:
JANEE

Uw adres mag bij uw naam als nieuw lid vermeld worden in de Kroniek:
JANEE


Betaling per automatische incasso heeft onze voorkeur

Na ontvangst van uw gegevens sturen wij u een factuur. Ons rekeningnummer: IBAN nr. NL32 RABO 0134 0952 86

Gelijk met de bevestiging van uw aanmelding als lid sturen wij u het formulier waarmee u onze vereniging een machtiging tot automatische overschrijving van de contributie kunt verlenen. Daarmee besparen we kosten en tijd van de penningmeester.

Ruimte voor opmerkingen: