INFORMATIE OP DEZE SITE

 

Vragen en opmerkingen 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website?
Stuur een bericht naar: anitablijdorp@gmail.com  of naar ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl

 

Overname artikelen

Overname van artikelen en andere informatie op deze website is toegestaan maar alleen mét bronvermelding.
Wij stellen het op prijs om hierover bericht te ontvangen.


Gebruik beeldmateriaal

Beeldmateriaal en audiobestanden in bezit van het Historisch Genootschap Wieringermeer worden alleen gebruikt voor voorlichting en informatie die het Historisch Genootschap Wieringermeer vanuit haar doelstelling geeft. Ook kan dit materiaal worden gebruikt voor onze promotionele doeleinden.

Het Historisch Genootschap Wieringermeer zal, indien bekend, degene die het materiaal heeft vervaardigd vermelden. Indien deze vermelding onverhoopt niet juist zou zijn danwel niet is vermeld, kunt u dit kenbaar maken via de secretaris.

Indien u bezwaar heeft tegen gebruik van bepaald beeldmateriaal of audiobestanden, dan kunt u dit ook kenbaar te maken.

Secretaris, mailadres:  secretaris@wieringermeer.nl


Auteursrecht

Wilt u een artikel of een afbeelding uit deze website of de Beeldbank gebruiken? Van sommige afbeeldingen en teksten berusten de auteursrechten (ook wel beeldrechten of copyright) niet bij het Historisch Genootschap Wieringermeer. Wij proberen de rechthebbenden van het materiaal zoveel mogelijk te achterhalen. Soms lukt dit niet. Indien u teksten of afbeeldingen ziet waarvan u weet bij wie de rechten berusten of u heeft bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website, neemt u dan contact op.

Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

Privacy verklaring


Links naar websites van derde partijen

Weblinks op deze site die verwijzen naar websites van derde partijen staan niet onder controle van het Historisch Genootschap Wieringermeer. Onze vereniging is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden.


Ontwerp website

Historisch Genootschap Wieringermeer

 

Publicatiedatum website 

Deze website is in januari 2016 gepubliceerd.


Vrijwaring 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Historisch Genootschap Wieringermeer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.