De gemeentelijke begraafplaats in Middenmeer is de enige dodenakker in de polder, voor de Wieringermeer uniek in zijn soort. Landschapsarchitecten ontwierpen halverwege de jaren ’30 van de twintigste eeuw deze plek, ‘als begraafplaats en wandelpark ineen’.

In 1938 werd het park geopend, met een deel als algemene begraafplaats en een deel naar rooms-katholieke voorschriften. Sindsdien vonden vele generaties polderbewoners hier hun laatste rustplaats. Omringd door een variatie aan bomen, struiken en andere sfeervolle beplanting.

Stichting Cultureel Erfgoed Begraafplaats Wieringermeer  zet zich in voor dit bijzondere cultureel erfgoed.

Bekijk onze – FLYER-begraafplaats-Wieringermeer   (versie 20 maart 2024)

ACTUEEL 

9 juni 2024, 14.00 uur – feestelijke lancering van onze stichting.
Onder meer met groenadviseur Jan Paauw over de beplanting op de begraafplaats.
Lees meer over programma HIER.

Aanmelden stellen wij op prijs.
Via e-mail: erfgoedbegraafplaats@wieringermeer.nl
of via een briefje naar Ina Hoogenbosch-Glas, Verbindingsweg 3, 1771 BB Wieringerwerf.

 

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Begraafplaats te Middenmeer. Foto: Ina Hoogenbosch-Glas.

Missie en visie

Waar staan we voor? Onze missie:

  1. behouden en ontwikkelen van de begraafplaats Wieringermeer en alles wat hier bijhoort als belangrijk onderdeel van de Nederlandse begraafplaatscultuur in nieuw ontgonnen gebieden in de 20ste eeuw.
  2. onderzoeken en uitdragen van de geschiedenis van deze plek, van herdenkingstekens, van mensen, van beplanting als ook van de inrichting als park.
  3. bijdragen aan het aanzien en beleving van de begraafplaats als groene plaats van rust, bezinning, ontmoeting en verhalen over de poldergeschiedenis.

Welke waarden vinden wij belangrijk? Onze visie:

  • We gaan op een respectvolle manier om met deze plek, het is immers een rustplaats van de doden.
  • we werken samen met organisaties en personen die (gedeeltelijk) hetzelfde doel nastreven. Denk aan: beheerder gemeente Hollands Kroon, Historisch Genootschap Wieringermeer; uitvaartondernemers; collega werkgroepen en experts funerair erfgoed, kunstenaars, etc.
  • Draagvlak bij bezoekers en belanghebbenden is belangrijk, we betrekken en verbinden zo veel mogelijk mensen aan onze activiteiten.
  • we hebben geen winstoogmerk. We zoeken naar financiële middelen via donaties, sponsoring, subsidies en dergelijke.

Beleidsplan en flyer

LEES ons Beleidsplan Erfgoed Begraafplaats Wmeer_15dec2023 (in pdf)

Concreet resultaat tot maart 2024, onder meer:
– zijn er drie rondleidingen gegeven waar in totaal 60 mensen aan deelnamen;
– telt onze nieuwsbrief 75 sympathisanten;
– 82 afgestane grafzerken zijn bij onze stichting in beheer en daarmee voorlopig behoed voor vernietiging; een tuingroep van 8 heren onderhoudt namens de stichting deze grafstenen.

Contact

E-mail: erfgoedbegraafplaats@wieringermeer.nl

Voorzitter Anita Blijdorp, mob. 06 1330 5403
Secretaris Ina Hoogenbosch-Glas, mob. 06 1384 3915
Penningmeester – Gre Hoitink – Lakeman
Lid – Peter Ruijter
Lid – Martijn Sturm (namens de graven tuingroep).

 

Gemeente Hollands Kroon

Let op! Gemeente Hollands Kroon is de beheerder van de begraafplaats.
Heeft u een vraag over overlijden, begraven, grafrechten, tarieven, bijzetten van urnen, onderhoud van het graf, enzovoort: neem contact op met Team Begraven van gemeente Hollands Kroon.

Website: https://www.hollandskroon.nl/direct-regelen/geboorte-trouwen-en-overlijden/overlijden/
E-mail: begraven@hollandskroon.nl

September 2023, adviesrapport aan het college van B en W: 1. Toekomstvisie begraafplaatsen Hollands Kroon-1

 

Geschiedenis begraafplaats te boek gesteld

Ina Hoogenbosch-Glas publiceerde in 2023 het boek: De stilte van een begraafplaats. De geschiedenis van begraafplaats Wieringermeer in Middenmeer.

Lees het interview met Ina bij het verschijnen van dit boek. NHDonline-8SEPT2023-interview-met-IHG

Prijs: € 20,–
125 pagina’s, soft cover omslag, full colour, met illustraties.
2e druk verscheen in november 2023.
Te koop bij het Historisch Genootschap Wieringermeer (open op zaterdagmiddag), Boekhandel Stumpel Wieringerwerf en bij de auteur.

Stuur een e-mail naar: ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl

Einde pagina.