Poëzie

Week van de Poëzie

Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. In 2021 is het thema: SAMEN. Poëzieweek 2021 – van 28 januari tot en met 3 februari – Vlaanderen en Nederland (poezieweek.com)   De laatste donderdag van januari is in 2000 uitgeroepen tot Gedichtendag. Over de Wieringermeer zijn ook diverse gedichten verschenen. Enkele van deze staan op deze site onder het tabblad Verhalenbank. Wellicht heeft u een

Eenzaamheid in de polder, gedicht van Bert Schwitters

Ingeleid door Rein Koolen Op 17 maart ontvingen we een mail van de secretaris waarin de sluiting van het Genootschap wegens de Corona-pandemie werd gemeld. In de consternatie van dat moment kwam de betekenis van al de sluitingen niet direct bij mij binnen. Het voelde op dat moment als een op-de-plaats-rust-commando uit mijn militaire diensttijd, even op adem komen. Alles kwam tot stilstand, er hoefde niets meer, mijn agenda kon

Land en water, eeuwigheid

door Janneke Blijdorp, najaar 2011   Polder ooit oneindig wassend water, bedwongen en gestold tot vruchtbaar hoekig land   Golven die nooit echt geheel verdwenen: ze zijn verankert in de genen van boeren, akkers en de klei   Ondanks mechanisatie, kunstmest, chemicaliën, de strijd om de vooruitgang, gericht op maximaal gewas, de kreken in het landschap bleven zeggen hoe het was.   Het water in het land, dat bleef zich

Ir. Cornelis Lely

Wieringerwerf, Tineke de Geus ’t Brein achter dit fórmidabel vakmanschap kan tevreden, vanaf zijn voetstuk, neerzien en terugkijken over zijn waterbouwkundig project ooit uitgevoerd Een waterkering, omringt met groene en sterke dijken 89jaar ligt de Zuiderzeepolder nu droog ‘t Land werd ontgonnen, en de toekomst lag klaar Een volk dat leeft en bouwt aan zijn toekomst De Wieringermeerpolder officieel nu 89jaar  Verledentijd en tevens actueel tegelijkertijd De geschiedenis van de

Rietpluim in de poldersloot

Hans de Bondt, ingeleid door Rein Koolen Het was geen doelloze winterwandeling die me achterop de kavel bracht. Een vlucht zwanen was neergestreken in de nog  jeugdige wintertarwe. De vogels genoten van het frisse groen en van de resten van de suikerbieten. Begrijpelijk dat wel; maar mijn boeren aard dwong me om die witte vrienden te gaan vertellen dat er verderop in de polder nog veel meer lekkers te vinden

Wil Datema is de polder altijd trouw gebleven

Ons Genootschap heeft veel te danken aan Wil Datema. Een rode draad in zijn bezigheden voor de gemeenschap was onderwijzen en schrijven. Wil heeft talloze artikelen geschreven. En hij was een verdienstelijk dichter. Lees zijn biografie en het gedicht 75 jaar Wieringermeer.  Willibrordus Johannes, Wil Datema Wil Datema is de polder altijd trouw gebleven! Geboren in Slootdorp, 7 juli 1940 Overleden in Middenmeer, 14 mei 2018 Van 2000 tot 2010

Wieringen 2. Gedicht van Judith Herzberger

Wieringerwerf, 3 maart 2018 – Film Toen eerde de honderdste geboortedag van de Zuiderzeewet uit 1918 met een serie unieke, zeldzame films over de voormalige Zuiderzee. Ook werden enkele gedichten voorgedragen. Zoals Wieringen 2 van Judith Herzberg.   Judith   Herzberg  [* 1934]   WIERINGEN   2   Er  groeide  niets  hoogs, niet  hoger dan  gras. Tussen  de  halmen renden  de  kevers. Als  het  woei  was  er  niets dat  de  wind  kon  bekeren.

In het hart van eens een zee. Gedicht van Gerard Beense

Wieringerwerf, 3 maart 2018 – Film Toen eerde vandaag de honderdste geboortedag van de Zuiderzeewet uit 1918 met een serie unieke, zeldzame films over de voormalige Zuiderzee. Ook werden enkele gedichten voorgedragen. Zoals In het hart van eens een zee. Een gedicht van Gerard Beense. Bij de plaatsing van het door Piet Semeijn Esser vervaardigd standbeeld van Cornelis Lely aan de kust van Lelystad In het hart van eens een zee Hier

Bij de teraardebestelling van de Zuiderzee. Grafrede door Eibert den Herder

Wieringerwerf, 3 maart 2018 – Film Toen eerde vandaag de honderdste geboortedag van de Zuiderzeewet uit 1918 met een serie unieke, zeldzame films over de voormalige Zuiderzee. Ook werden enkele gedichten voorgedragen. En een grafrede. Door activist Eibert den Herder. Bij de teraardebestelling van de Zuiderzee. Eibert den Herder (1876 – 1950) Het was een gedenkwaardige dag, de 28e mei van het jaar onzes Heeren 1932. Het doodsvonnis stond voltrokken te

De dijk. Een gedicht van Jan Engelman

Wieringerwerf, 3 maart 2018 – Film Toen eerde vandaag de honderdste geboortedag van de Zuiderzeewet uit 1918 met een serie unieke, zeldzame films over de voormalige Zuiderzee. Ook werden enkele gedichten voorgedragen. Zoals De dijk. Een gedicht van Jan Engelman. DE DIJK De dijk ligt tussen land en water met palen en basalt hier ligt hij nu hier ligt hij later totdat de aarde valt. Hij is gestegen uit de vloeden