Ingestuurd door dhr. Berend Vos, oud-Wieringermeerder (geb. 1931)

Gedenk hen die hun dierbaarst goed
– hun vlees en bloed –
ook voor óns ten offer gaven.

Veel mannen liggen hier begraven,
deels mét, deels zónder namen
– dus alleen bekend bij God -,
maar één ding bindt hen samen:
fataal vijand’lijk vuur
bezegelde hun aardse lot.

De wereld stond in brand;
daarom verlieten zij geliefden,
vrienden en hun vaderland
om méé te strijden
tegen machten
die meedogenloos de vrede,
vrijheid en gerechtigheid
van volkeren verkrachtten
en miljoenen deden lijden,
deden sterven –
opdat wij en vele and’ren
de bevrijding van de tirannie
uiteind’lijk zouden ervan.

Zij moesten met hun kostbaar leven
deze strijd bekopen
en werden daardoor
in hun bloei gebroken.
Zij gingen ver van huis
en kwamen nooit meer thuis.

Nadat hun aards betaan
rauw werd ontdaan van leven
verrees heel ver van hier
een loodzwaar kruis
in ’t hart van hen
die treurend achterbleven.

De onvolprezen parels
van hun zo gedurfde dromen
zijn voor ons en heel veel and’ren
glansrijk uitgekomen, –
maar niet voor hen, –
en dat is iets waaraan ik nimmer wen.

Op tal van landen lag een schaduw
van bezittinswolken
en van gruwelijk geweld,
maar heden overheerst de zon
en is de boom des doods
– de bron van nameloos veel leed –
door de volharding van bevrijdershanden
genadeloos geveld.

Wij leven niet meer onder druk
van dwaze dwing’landij,
maar vrij van dat vervloekte juk.
Gezegend zij elkeen die bidt en strijdt
voor de bestendiging van vrede
en verhoging van gerechtigheid.

Zwolle, 2023. Berend Vos.

LEES ook het verhaal: Berend Vos en de onderwaterzetting.