DSC01639

 

Het grondgebied van de huidige Wieringermeer heeft een lange geschiedenis. Toendra, hunebedbouwers, middeleeuwse nederzettingen, het is hier allemaal geweest. Bodemvondsten leveren het bewijs. 

Archeologisch onderzoek toont aan dat hier in de steentijd mensen hebben geleefd. De hunebedbouwers zijn hier geweest, op het land van de fam. Maris kwam de ROB met bewijs van overblijfselen van een nederzetting. Het is hier ooit een toendra landschap geweest met Mammoeten! In die tijd kon je van Friesland doorlopen naar Engeland. De Rijn liep door tot in de Theems.

Het landschap veranderde verschillende keren. Het gaat niet om een paar jaar, nee, het gaat om eeuwen, duizenden jaren. Stormvloeden waren er met grote regelmaat en deden iedere keer het landschap veranderen. Diverse ijstijden hebben we gekend. Dit vind je allemaal terug aan bepaalde vondsten. Een heel woud is er geweest, Creilerwoud, deze strekte vanaf ongeveer de Wadden tot aan de Flevopolder. Men vond na de drooglegging op het land vaak dikke boomstammen die weer werden gebruikt als brandstof. Deze was toen schaars. Niet wetende dat dit al hele oude bomen waren, mét een geschiedenis.

Het land is in de ijstijd overspoeld met ijs en daarin vond men keien. Ook hier in de polder ligt een strook met keien, de morenen, menig boer heeft zijn machines erop kapot gewerkt. Vele tuintjes zijn versierd met de kleinste soort. De ijstijd had toen al bewoners gebracht naar deze omgeving, vele vuistbijltjes zijn er gevonden en speerpunten, schrapertjes, hamerbijlen, resten van mensen en diverse diersoorten o.a. vogelbot fragmenten.

Veel restanten zijn gevonden uit de tijd van de middeleeuwen. Vlak na de drooglegging van de polder is de heer W.C Braad een onderzoek begonnen naar de resten van nederzettingen op een zeven tal plaatsen. Dit leverde een schat aan informatie op. In die tijd zijn een groot aantal scheepswrakken gelokaliseerd. Men heeft daar een notitie van gemaakt maar nooit onderzocht.

Vlak bij Aartswoud heeft men de resten gevonden van een Middeleeuws dorpje, jaren 850 -1250, Gawijzend. Overblijfselen van een kerkje, sarcofagen, en vele potscherven. Op andere vind plaatsen werden eveneens potscherven gevonden waaronder een bijna gave pot uit de Prehistorie, een touwbeker. In de jaren vijftig is er een Laat zestiende-eeuws spiegeljacht gevonden, en onderzocht door de heer Ypey. In dit wrak zaten o.a. diverse potten scherven, schoenfragmenten, en een lepeltje, een kookpot etc. Dit wrak hebben ze helemaal blootgelegd en op papier vast gelegd, prachtige tekeningen zijn er van gemaakt en een duidelijke beschrijving. Deze boot is uitgegraven en vervoert naar Lelystad. Later is er, waar nu het Sluitgatbos is, ook een wrak gevonden en ook hier weer een schat aan materialen. In 1935 is de heer W.C Braad een onderzoek begonnen naar de resten van nederzettingen op een zeven tal plaatsen. Dit leverde een schat aan informatie op. In die tijd zijn een groot aantal scheepswrakken gelokaliseerd. Men heeft daar een notitie van gemaakt maar nooit onderzocht.

In 1935 is er een bijzondere vondst gedaan aan de Nieuwesluiserweg, daar werden de botten gevonden van een zeer zeldzame walvis. Deze walvissen komen nu alleen nog voor in Amerika. Tegenwoordig worden er nog steeds materialen gevonden, héél veel netverzwaarder’s, voor de vis netten. In verschillende uitvoeringen zijn ze gevonden, ijzer, steen, groot en klein. Ankers van de schepen, mooi voor in de tuin, hertengeweien, en kanonkogels, er zijn zelfs een hele partij “Wieringermeer pareltjes” gevonden. Waarde hebben ze niet echt maar ze zijn wel op de manier ontstaan als de echte parels.

Dit is maar een korte opsomming van de vele vondsten die zijn gedaan in de Wieringermeer en waar we op deze site diverse van deze vondsten zullen belichten.

 

De bewoners van de polder dragen ongemerkt een rijk verleden bij zich.
Als men wat gevonden heeft wordt het als niet belangrijk genoeg beschouwd, en toch is elk scherfje van belang!
Aan de hand van deze kleine fragmenten kan je weer een stukje van de puzzel dicht krijgen.
Ook nu weer zitten we in een klimaatsverandering, de natuur blijft zich herhalen.

Zonder het verleden is er geen heden.

RHG.

Naar  Bodemvondsten