Stichting Cultureel Erfgoed Begraafplaats Wieringermeer
RSIN / fiscaal nummer: 8664 67 506
KvK-nummer: 936113366

IBAN: NL46 RABO 0189 884 584

Adres secretariaat: Verbindingsweg 3, 1771 BB Wieringerwerf
E-mail: erfgoedbegraafplaats@wieringermeer.nl

Telefoon
– secretaris Ina Hoogenbosch-Glas, mob. 06 1384 3915
– voorzitter Anita Blijdorp, mob. 06 1330 5403

Bestuurssamenstelling: 
Anita Blijdorp, voorzitter
Ina Hoogenbosch-Glas, secretaris
Gré Hoitink-Lakeman, penningmeester
Peter Ruijter, lid
Martijn Sturm, lid

Doelstelling, onze missie

  1. behouden en ontwikkelen van de begraafplaats Wieringermeer als belangrijk cultureel erfgoed van de polder; als ook van afzonderlijke grafzerken van bewoners; en andere zichtbare elementen.
  2. onderzoeken en uitdragen van de geschiedenis van deze plek, van herdenkingstekens, van mensen, van beplanting als ook van de inrichting als park.
  3. bijdragen aan het aanzien en beleving van de begraafplaats als groene plaats van rust, bezinning, ontmoeting en verhalen over de poldergeschiedenis.
  4. Verrichten van handelingen die verband houden met punten 1., 2. en 3. en die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid 
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten die in verband staan met de uitoefening van hun functie.

Beleidsplan 

Lees hier Beleidsplan-st-Cultureel-Erfgoed-Begraafplaats-Wieringermeer-vsJUNI2024

 

ANBI-gegevens Stichting Cultureel Erfgoed Begraafplaats Wieringermeer, 2024.

Begraafplaats te Middenmeer, toegangshek aan Kerkhoflaan 1, met symboliek zandloper, het verstrijken van de tijd. Foto: Ina Hoogenbosch-Glas.