De Wieringermeerpolder heeft diverse monumenten. Het zijn gebouwen met een geschiedenis, samen geven zij een goed tijdsbeeld van de wording en opbouw van de Wieringermeer sinds de drooglegging in 1930. Voor de onderwaterzetting op 17 april 1945 was hier nog geen sprake van. Alles was nieuw maar ondertussen is de polder al bejaard land van 90 jaar.

De monumenten die we hieronder noemen zijn gebouwen waar men het ’typische Wieringermeerbeeld’ van krijgt. Boerderijen, kerken en kantoorgebouwen. En niet te vergeten de gemalen die er toch maar voor gezorgd hebben dat dit land droog kwam.

We  willen even kort stil staan bij deze monumenten. Een korte beschrijving en foto ter herkenning. Een kaartje waarop de monumenten staan vermeld; met een nummer dat dateert van de monumentendag 2013 maar nog goed te volgen.

Daarnaast vind u monumenten, de beelden, bankjes en dergelijke, die als herdenkingstekens in de dorpen staan opgesteld. Ook hier een korte beschrijving met foto erbij. (Wordt nog aan gewerkt.)

Gebouwen in Wieringerwerf:
7     * Voormalig Domein Kantoor, Ir Smedingplein 1.
7     * Rooms Katholiek Kerk, Prof. Gran Pré Molierestraat 23.
–     * Boerderij Noorderdijkweg 15
10  * Gemaal Leemans Noorderdijkweg 26
13   * Gemaal Lely Zuiderdijkweg 22
13   * Dienstwoningen Zuiderdijkweg 18,19,20,21.

Gebouwen in Slootdorp:

5   * Boerderij Molenweg 27
4   * Voormalig Nederlands Hervormde kerk Brink 55- 57
–    * Gemeenschapshuis Nieuwesluizerweg 42 Voormalig Joodswerkdorp
–    * Ontginningsschuur “De eerste” Slootweg 11

Gebouwen Middenmeer:
1   *  Nederlands hervormde kerk Kerkring 1a