De Wieringermeerpolder heeft diverse gebouwen met een monumentale status. Samen geven zij een goed tijdsbeeld van de wording en opbouw van de Wieringermeer sinds de drooglegging in 1930.

De (rijks)monumenten tonen het ’typische’ Wieringermeerbeeld: gemalen, kantoorgebouwen, boerderijen en kerken. Elk gebouw heeft een korte beschrijving en foto ter herkenning. Ze staan op dit kaartje vermeld.
Nb. Het kaartje is gebruikt tijdens Monumentendag 2013, maar ook nu nog goed te volgen.

 

Gebouwen in Wieringerwerf:

7  * Voormalig Domein Kantoor, Ir Smedingplein 1.
7  * Rooms Katholiek Kerk, Prof. Gran Pré Molierestraat 23.
11 * Boerderij Noorderdijkweg 15
10 * Gemaal Leemans Noorderdijkweg 26
13 * Gemaal Lely Zuiderdijkweg 22
 13 * Dienstwoningen Zuiderdijkweg 18,19,20,21.

Gebouwen in Slootdorp:

5* Boerderij Molenweg 27
4* Voormalig Nederlands Hervormde kerk Brink 55- 57
60* Gemeenschapshuis Nieuwesluizerweg 42 Voormalig Joodswerkdorp
5* Ontginningsschuur “De eerste” Slootweg 11

Gebouwen Middenmeer:
1*  Nederlands hervormde kerk Kerkring 1a

PS. In de dorpen staan nog meer herdenkingstekens: beeldbouwwerken, bankjes, oorlogsmonumenten en dergelijke.
Deze pagina is under construction.