In de maanden september en oktober 2023 konden lezers hun mening geven over ons ledenblad, de Kroniek.

Hier staan de  UITSLAGEN van Lezersenquête Kroniek 2023-def2  op basis van 74 reacties.

Samenvattend:

1. Naam Genootschap of Vereniging? Naam ‘Genootschap’ moet blijven zegt 59%; en 30% zegt, ‘maakt niet uit’.
2. Het formaat (B6), de frequentie (3x p.jr.) en aantal pagina’s (48-52 pg’s) wil de meerderheid behouden; scores rond de 90%.
3. 86% van de lezers vindt het kleurgebruik zoals nu prima, namelijk: het omslag in full colour, binnenwerk in zwart-wit.
4. Er is veel waardering voor de vaste rubrieken, voor de puzzel het minst.
5. 94% vindt de verhouding tussen advertenties en kopij prima.
6. De redactie heeft drie namen van gastschrijvers ontvangen. Er is contact gelegd.
7. Voor een vaste plek in de redactie blijven wij personen benaderen.
8. Zo’n 8 nieuwe personen gaan meedoen aan de bezorging van de Kroniek. Van harte welkom! Namen zijn doorgestuurd naar secretaris Roelie.
9. De vraag naar ‘Welke onderwerpen hebben uw belangstelling’ levert een signaal op. Pionierstijd, agrarische zaken en WO2 scoren (nog steeds) hoog. Maar we lezen ook de wens om aandacht te schenken aan de recente poldergeschiedenis en vanuit diverse thema’s.

Conclusie:

De redactie gaat door met het 3 keer per jaar uitbrengen van een zo gevarieerd mogelijke Kroniek. Het formaat en uiterlijk van de Kroniek blijft voorlopig gehandhaafd.

Wij hebben wel uw hulp nodig! Dit is vrijwilligerswerk, redactieleden hebben zo hun achtergrond en interesses. Help ons aan kopij door zelf verhalen en ideeën in te sturen.
Ons mailadres is: kroniek@wieringermeer.nl

Dit waren de vragen van de Lezersenquête-Kroniek-zomer2023.

____________________________________________________________________________________

GEWEEST

2021 ledenenquête

LEES: samenvatting en conclusies: Februari2022_Conclusie ledenenquete Historisch Genootschap Wieringermeer