Wieringerwerf, Tineke de Geus

’t Brein achter dit fórmidabel vakmanschap
kan tevreden, vanaf zijn voetstuk, neerzien en terugkijken
over zijn waterbouwkundig project ooit uitgevoerd
Een waterkering, omringt met groene en sterke dijken

89jaar ligt de Zuiderzeepolder nu droog
‘t Land werd ontgonnen, en de toekomst lag klaar
Een volk dat leeft en bouwt aan zijn toekomst
De Wieringermeerpolder officieel nu 89jaar

 Verledentijd en tevens actueel tegelijkertijd
De geschiedenis van de Wieringermeer te belichten
Baanbrekende bevolkingsopbouw …toekomst gericht
Pioniers, die een majestueuze toekomst stichten

Een zwarte bladzijde getroffen door de geschiedenis
Een pikzwarte omringde herinnering in de tijd
Mede gevoed door sombere en zware crisisjaren
De onuitwisbare gegevens uit de vergetelheid

’t Goudgele koolzaad, glanst over de groene weide
Hoe anders, was ’t beeld na de explosie van 17 april
Een prachtig bloeiend aantrekkelijk voorjaar
Of…’t beeld van ’t water verwoestend wanhopig en schril

Wat na jaren van noeste arbeid tot stand was gekomen
Werd totaal verwoest overspoeld en gehéél bedolven
’t Standbeeld “De Maaier” met ’t hoofd boven water
Keek uit over de opschudding van de deinende golven

Een zwarte herinnering, nog op het netvlies geschreven
De ten ondergang,… de oogst ging in een zee van water verloren
Maar,…met een tomeloze ijver, werd aan wederopbouw gewerkt
Een doods luguber uitzicht op 11 december opnieuw herboren

Met een grijnzende blik, lachten de resten hen toe
Maar met een glimp van geluk. En een blijk van vertrouwen
Eens zal de Wieringermeer weer in bloei komen te staan
Met grasland vól vee, en akkers om gewassen op te verbouwen

Met de hand aan de ploeg, werd het tij gekeerd
Een vooruitgang van daadkrachtige standvastigheid
Dit bewonderingswaardige 89jarig meesterstuk
Een werkelijk staaltje van manhaftige strijdbaarheid

De Wieringermeerpolder een prachtig dynamisch gebied
Met ’t wuivend gewas, buigend en bespeeld door de wind
89 jaar en geheel ontsproten uit de Zuiderzee
Waar oorsprong en herkansing zich formidabel ontspint

Hier werd een toekomst geboren
En nog steeds bouwt men voort.

 

Door Tineke de Geus, Wieringerwerf.

(c) 2019