Ongecategoriseerd

Boek Wapendroppings 1944/45

Het originele dagboekverslag van de Wapentransportgroep Wieringermeer met niet eerder gepubliceerde foto’s. 2e druk in voorbereiding De integrale tekst van het Verslag van de Wapen- en voedseltransportgroep Wieringermeer (gepubliceerd in juli 1945) is aangevuld met authentiek en niet eerder gepubliceerd materiaal – notities, foto’s, kaarten, persoonsbewijzen, terugblikken en andere officiële documenten. Samenstelling: Anita Blijdorp. De eerste druk is per 7 mei uitverkocht. U kunt intekenen voor een exemplaar van de

Nieuw uitkijkpunt en monument ‘Gat in de dijk’

    Het project ‘Gat in de dijk’ van De Kop Werkt! IJsselmeerkust is afgerond. Langs de Noorderdijkweg in de Wieringermeer staat een nieuw uitkijkpunt en het verouderde monument is opgeknapt en verplaatst. Het monument is een blijvende herinnering aan de ontploffing van een deel van de dijk langs het IJsselmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor kwam de Wieringermeer weer onder water te staan. Op 17 april 2020 is dit

Kroniek 85 75 jaar vrijheid

De Kroniek is ons periodiek, gevuld met nieuws, verhalen en verdieping. Nr. 85 is verschenen. Afbeelding op het omslag: 75 jaar vrijheid Leden krijgen de Kroniek automatisch thuis bezorgd of per post toegestuurd. Meer over Kroniek en abonneren. Kroniek 85 1  Colofon 2  Inhoudsopgave 3  Van de redactie 4  Mededelingen en geplande activiteiten 7  Jaarverslag 2019 10 Financieel verslag 2019 12 Notulen jaarvergadering van dinsdag 25 februari 2020 15 Ledenmutaties

Sponsors namenmonument

Hollands Kroonse Uitdaging Kernbeheer Hollands Kroon Historisch Genootschap Wieringermeer Joep Karel Vastgoed-eigenaar A3 Bouw en techniek -algehele leiding Michiel Veenstra -grondwerken Staal bedrijf (anoniem) o. l. v. Co Wisse v Arkel Buxus kwekerij De Boeier sport prijzen-steentjes Klaver graszoden Dieleman  rijplaten Hopman/Deinum rijplaten West-Friesland betonvloeren Afke Schrale  kwekerij Bloeiers Meerhoeve catering Burghout drukkerij -folder-sponsorbord Zeeman drukkerij-folder Niedorps Salon orkest-Benefiet concert Koor Bright Singing- Benefietconcert Cultuurschuur- Benefietconcert Dex Rozen- Benefiet concert-

Monument voor Catrinus Douma

Geld nodig voor monument in Slootdorp, eerbetoon aan verzetsman Catrinus Douma. Help mee met uw donatie. April 2020 – we zijn er bijna! Nog 2000 euro nodig voor bouw van een monument. Bekijk het filmpje via deze link: Geld nodig voor monument in Slootdorp, voor verzetsman Catrinus Douma   Doneren Maak uw donatie, klein of groot, over naar IBAN NL32RABO 0134 0952 86 ten name van Historisch Genootschap Wieringermeer o.v.v.

Uitstel laatste steenlegging Joods Werkdorp

Onthulling namenmonument Joods Werkdorp is uitgesteld. Ook wij hebben moeten besluiten om de laatste steenlegging uit te stellen, tot een nader te bepalen datum. Voor 20 maart (de oorspronkelijke datum) werden ongeveer honderd genodigden verwacht; plus belangstellenden uit de omgeving. Op advies van RIVM, GGD en gemeente zijn we tot dit besluit gekomen. De werkgroep Herdenkingsstenen Joods Werkdorp heeft in 2019 het initiatief genomen om een namenmonument bestaande uit 196

25 februari 2020 Jaarvergadering Genootschap

Wij kijken terug op een geslaagde jaarvergadering, op 25 februari in De Cultuurschuur. Lees het jaarverslag 2019 Bekijk het jaarverslag 2019 op  Genootschap   Dit was de agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 27 februari 2019 (zie Kroniek 82) 3. Jaarverslag secretaris 4. Jaarverslag penningmeester 5. Kascontrole, verslag en benoeming nieuw lid 6. Bespreking en vaststelling begroting 2021 7. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar de heren F.G.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inleiding De Historische Genootschap Wieringermeer (hierna HGW) behandelt de persoonlijke informatie die HGW van u heeft of krijgt, vertrouwelijk en zorgvuldig. HGW gebruikt uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor HGW. Daarom zijn de systemen en processen van HGW goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot

14 maart 2020 FilmToen

The Thurin Horse. Een vader brengt met dochter en versleten paard in stilte de dagen door. Regisseur Béla Tarr op zijn best. Hongaarse wijn na afloop! Let op: toegangsprijs € 10 Aanvang: 14 uur. Zaal open: 13.30 uur. Vooraf een korte inleiding door Mari Alföldy, vertaler en promotor van Hongaarse film en literatuur. Na afloop aardappelhapjes en Hongaarse wijn. In The Turin Horse spelen een oude vader, een verstilde dochter

Frank Walstra, oud-bestuurslid, overleden

In memoriam Frank Walstra (1938 – 2019), oud-bestuurslid van ons Historisch Genootschap Wieringermeer Op 22 februari 2011 werd Frank gekozen binnen ons bestuur. Ondanks dat hij daarin de senior was ging hij er vol voor. Frank was zeer betrokken bij het Genootschap. Hij ging serieus om, met de werkzaamheden die hij op zich nam. Ondanks zijn ziekte wist hij met zijn humor en moppen de blije noot erin te houden.