In de Wieringermeer zijn veel archeologische vondsten gedaan veelal gaat het om stenen gebruiksvoorwerpen daarnaast zijn er wrakken gevonden en resten van walvissen. Maar ook stukjes glas behoren tot de vondsten. Er zijn ook scherven glas gevonden waarvan je dit niet kon zien of het glas was. Met een lamp achter het voorwerp kan je het goed zien. Een prachtig kleurenpalet. Het is een fragment van een wijnfles model: paardenhoef ook wel buikfles genoemd. 1720 – 1740. In de Middeleeuwen konden de mensen pas glazen gebruiksvoorwerpen aanschaffen. In de 16e en 17e eeuw kreeg men er aardigheid in, in het vervaardigen van glazen voorwerpen en versierde men de objecten. Glas is al heel lang bekend. De Romeinen kenden het werken met glas al. Zelfs de Egyptenaren werkten al met glas. Glas is zand vermengd met een soort soda wat op zeer hoge temperatuur gesmolten is. Men kon de techniek van glasblazen al voor onze jaartelling. Het werd rond 50 voor Chr. in Palestina uitgevonden. Daarvoor kende men ook al het werken met glas maar dit werd op een zeer bewerkelijke manier vervaardigd. Als glas lang in de grond heeft gezeten spreekt men over glas corrosie en krijg je verkleuringen zoals op deze scherf. Het is gevonden in de buurt van Agriport wat op zich weer een hele rijke vind plaats is.

RHG

 Scherf buikfles Foto:Glas

Scherf buikfles
Foto: RHG

Scherf buikfles Foto: RHG

Scherf buikfles
Foto: RHG