Het Platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie.

NIOD-directeur Frank van Vree heeft de Jaarthematekst over verzet geschreven, waarin hij onderstreept “Verzet is geen simpele keuze. Vanuit het heden bezien, lijkt het allemaal zo logisch, verantwoord en spannend: er is een vijand, je ziet hoe onrechtvaardig de wereld is geworden en je komt in verzet, vol geheime ontmoetingen en dramatische momenten, waarbij aan het eind van het verhaal het recht zegeviert. Dat is het beeld van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals het is overgeleverd in talloze verhalen, romans en films. Maar de werkelijkheid was vaak minder simpel en spectaculair.”

Veel activiteiten rondom verzet

Op de website jaarvanverzet.nl  worden verschillende activiteiten rondom verzet, musea met een verzetscollectie en (digitale) onderwijsproducten uitgelicht. Ook is er een Kaart van Verzet die verzetsdaden uit de periode 1940-1945 toont, met bijzondere aandacht voor de originele bronnen. De portal jaarvanverzet.nl is een initiatief van het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2).

Over Platform WO2

Het Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WO2 wil in samenwerking de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties.

Wieringermeer in de Tweede Wereldoorlog

Lees meer over WOII in de Wieringermeer.