De kunst van het bewaren van pootaardappels, een historisch overzicht

Op 30 oktober 2016 is in Eernewoude het boek  ‘Glazen poterbewaarplaatsen in Fryslân’ van Gerrit Herrema gepresenteerd.
Herrema beschrijft de historische ontwikkeling van glazen poterbewaarplaatsen in Nederland. Akkerbouwer Martinus Noteboom te Klundert (bij Moerdijk) was in 1920 de eerste akkerbouwer die een voorloper van de latere glazen bewaarplaatsen ontwierp. De geschiedenis in Friesland vormt de hoofdmoot van het boek, waarvoor de auteur onder andere archiefonderzoek heeft gedaan naar meer dan tweehonderd bouwvergunningen. Ook beschrijft hij de coöperatieve vormen van exploitatie van één of meer poterbewaarplaatsen, onder andere van Zuid-Oost Friesland, Arum en Kimswerd.

Aantal pagina’s: 70
Meer dan honderd full colour afbeeldingen
Omslag: harde kaft
Een gezamenlijke uitgave van het Fries Landbouwmuseum, de Boerderijenstichting Friesland en de Afron, de Friese vereniging voor historische landbouw.
Prijs: € 17,50 (excl. € 5,00 verzendkosten). Leden, donateurs en vrienden van de drie organisatie genieten een korting van vijf euro.
Meer informatie op de website van Afron. Of stuur een e-mail naar redactie@afron.nl

Auteur: Gerrit Herrema

(c) Auteur: Gerrit Herrema, 2016.