boerderij Noorderdijkweg 15Aan de westzijde van de Noorderdijkweg gesitueerde BOERDERIJ uit 1935 van het in de Wieringermeer toegepaste standaardtype Q, waarbij de woning met de kopse achterzijde links tegen de kopse voorzijde van de schuur staat. De standaardtypen werden ontworpen door het bouwbureau van de Wieringermeerdirectie. De ruim teruggerooide boerderij staat met de noklijnen van schuur en woning evenwijdig aan de weg. De boerderij maakt deel uit van een reeks boerderijen van dit type aan de westzijde van de Noorderdijkweg.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde boerderij bestaande uit een grote noord-zuid gerichte landbouwschuur met aangebouwde noord-zuid gerichte woning aan de voorzijde. De schuur heeft een zware, met rode verbeterde Hollandse pannen bedekte kap met wolfeinden. Het veel lager gelegen zadeldak van het woonhuis heeft dezelfde pandekking. De nok van de woning heeft ter afsluiting van de geveltop en verder naar achter in de noklijn een vierkant rookkanaal. Het muurwerk van de boerderij is opgetrokken in rode baksteen. De voor- en achterzijde van de schuur zijn op de verdieping gepotdekseld. De schuur heeft een asymmetrisch tweebeukig houtskelet met gebogen spanten. De schuur heeft rechts de dars die aan de voor- en achterzijde door een hoge schuifdeur wordt ontsloten. De voorgevel van de schuur heeft naast de hoge schuifdeur twee getoogde vierruits vensters, boven de schuifdeur een vierkant vierruits venster en in het beschot onder het wolfeind drie gekoppelde vierruitsvensters. De achtergevel heeft naast de schuifdeur twee getoogde vierruits vensters en schuin hierboven een transportluik met dubbele deuren. Daarnaast bevinden zich na de bouwtijd toegevoegde schuifdeuren en onder het wolfeind twee vierruits vensters. De beide zijden van de schuur hebben reeksen getoogde meerdelige stalvensters, deels in hout en deels in beton uitgevoerd. De woning heeft in de symmetrisch ingedeelde voorgevel (Z) in de eerste bouwlaag twee dubbele zesruits vensters en op de verdieping twee negenruits vensters. Het muurwerk is onder de aanzet van de beide kapvoeten schoudervormig uitgemetseld. De rechterzijgevel van de woning springt nabij de schuur terug. In dit terugspringende gedeelte bevindt zich de overluifelde hoofdingang met boven de luifel een liggend drieruits bovenlicht en in het van jukken voorziene kozijn een paneeldeur. Rechts van de deur is een dubbel vierruits venster, links hiervan een zesruits venster. De linker zijgevel van de woning heeft drie meerruits vensters van divers formaat en een paneeldeur met vierruits bovenlicht. Het dakschild boven de linker zijgevel heeft een brede dakkapel met drie vierruits ramen.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van de gestandaardiseerde boerderijbouw uit de begintijd van de Wieringermeerpolder. De boerderij heeft ensemblewaarde als onderdeel van een reeks boerderijen van hetzelfde type langs de westzijde van de Noorderdijkweg.

Boerderij