Verhalen

Echtpaar Nauta maakte huwelijksreis op de fiets

  Familie Nauta vertelt Vader en moeder leerden elkaar kennen als buurmeisje en buurjongetje. Ze zijn in Friesland geboren, hij in Heeg en zij in Koudum. Zij leerden elkaar kennen in Jutrijp. Moeder moest al vroeg helpen thuis omdat haar moeder jong was overleden. Ze had nog acht broertjes en zusjes. Het was een moeilijke tijd, crisistijd. Vaak moest ze bij andere boeren de koeien melken. Voor doorleren was geen tijd

Hij zat eerste rang

Verteld door: Ina Hoogenbosch-Glas Periode: 1953-1963 Plaats: Wieringerwerf Na de verhuizing kwam mijn vader dichter bij zijn grote ‘liefde’ te wonen n.l. de voetbalclub DWO. Ik loop langs het ‘oude voetbalveld’ richting de winkelstraat. Ik passeer mijn geboortehuis Marijkestraat 14, op het hoekje. Elf jaar heb ik er gewoond en met veel plezier kijk ik hierop terug. Vader en moeder kwamen vanaf de Oosterterpweg naar deze nieuwe woning in 1953.

Aan de bestuurstafel met Marten Bonnema

Marten Bonnema was tussen 1962 en 1995 bestuurslid van verschillende verenigingen: IJsclub Wieringerwerf, buurtvereniging Eendracht, de Fryske Krite. Hij begon zijn bestuurswerk bij de vereniging Nederlands Volksonderwijs. ‘Door mijn werk bij de Woningbouwvereniging raakte ik bekend in de polder. Al snel kwamen verschillende verenigingen aan de deur. De eerste was de Vereniging Nederlands Volksonderwijs in de Wieringermeer. Het bestuur vond mij, vader van vier jonge kinderen, een goede vervanger voor de

De ambtsketen van de Wieringermeer en zijn burgemeesters

  Eind 2011  kwam er een einde aan zeventig jaar zelfstandige gemeente Wieringermeer.  Burgemeester P.F. Leegwater droeg als laatste burgervader de zeventig jaar oude ambtsketen. Sinds het begin in 1941 hebben acht benoemde burgemeesters en zes waarnemers dezelfde ambtsketen gedragen.  [ afbeeldingen volgen nog ] De eerste burgervaders: Smeding en Loggers Vanaf 1 januari 1941 was dhr. S.Smeding waarnemend burgemeester. Hij droeg voor het eerst de ambtsketen. Voor die tijd

Herinneringen aan meester Aalders

Martien van Langerak ging in 1941 in Middenmeer naar de openbare lagere school, de school van Meester (Jacob) Aalders. In dit verhaal vertelt Martien over die ‘grote man, heel aanwezig, als kind had je respect voor hem’. In 1941 was het dorp Middenmeer nog klein zodat er klassen samengevoegd werden en de kinderen samen les kregen. Zo zat je al gauw bij meester Aalders, in 1937 naar de polder gekomen,

Dankbaar werk

Periode: 1974 – 2009 Verteld door: Henk Jonker Plaats: Middenmeer Ik ga de veertig jaar volmaken en dan zien we wel verder. In 1974 werd ik gevraagd om als drager bij de uitvaartvereniging Wieringermeer te helpen.Het leek mij wel wat en ben toen begonnen eerst op de zaterdagen en op vrije dagen als drager. Al gauw werd het een terugkomend gebeuren en werd ik meer gevraagd. Het voelde erg goed

Dansen in de jaren vijftig

Verteld door: Lenie Visser – Geers Periode: 1950 – 1960 Plaats: Middenmeer3 Inleiding: Hoe wij als jongeren kennismaakten met het bloeiende verenigingsleven in de Wieringermeer. Vanaf het begin heeft de Wieringermeer altijd een bloeiend verenigingsleven gehad. Elk kerkgenootschap had zijn eigen sportverenigingen en andere gezelligheidsclubs, en dat waren er heel veel. De oecomenische gedachte was nog heel ver weg. Zo hadden de katholieken bijvoorbeeld hun DWO, afkorting van: Door Wilskracht

Avond ULO

  50 jaar geleden; examens van avond ULO De wettelijke benaming MULO ( Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs) werd in 1920 afgeschaft, maar is nooit meer verdwenen. Veel scholen vinden MULO beter klinken dan ULO. Deze schoolvorm ontstond onder de onderwijswet van 1857. Het bestuur van de RK schoolvereniging had in het seizoen 1953/1954 aan het gemeente bestuur gevraagd, om medewerking voor de oprichting van een RK school voor ULO onderwijs.

NIOD historica Marjan Schwegman groeide op in de Wieringermeer

  Historica Prof. Dr. Marjan Schwegman was tussen 2007 en 2016  directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Vanwege haar functie verscheen zij in die jaren regelmatig in de krant en op tv. Tijdens een van deze optredens kwam ter sprake dat Marjan Schwegman in 1951 in de Wieringermeer is geboren. Het gezin woonde tot 1969 in Middenmeer. Gevraagd naar haar jeugdherinneringen klom Marjan Schwegman voor deze serie met

Tine de Valk – Miedema

Periode: 1923 tot heden Plaats: Slootdorp Verteller: Mevr. Tine de Valk-Miedema Schrijver: Maaike van Keulen Levensverhaal mevr. Tine de Valk – Miedema. Tine Miedema werd in 1923 geboren in het Friese Wier, nabij Minnertsga. Na haar huwelijk met Rense de Valk kwam zij op 24-jarige leeftijd naar de Wieringermeer. Rense werkte in 1947 bij Jukema aan de Westerterpweg. Samen met zijn Tine waren zij naar Jukema gegaan, want hij had