Wieringerwerf, 5 mei 2017 – Stichting Cultuur Binnen de Dijken start op 20 juni met de theater- en theatertechniekweek voor inwoners van Hollands Kroon, 60-plus. Dit jaar is het thema ‘In gevecht met de wind’.

Onder  leiding van professionals wordt in negen dagen een theaterproductie gemaakt. Ook voor theatertechniek is er gelegenheid om te al doende te leren! Bent u 60, 70, 80 of 90 jaar? Vindt u het leuk om bezig te zijn met toneel spelen, zang, dans of theatertechniek? Meldt u aan bij Cultuur Binnen de Dijken. De voorstellingen zijn in De Cultuurschuur op vrijdag 14 juli en zondag 16 juli.

In gevecht met de elementen
De titel In gevecht met de wind verwijst naar de oerelementen Water, Wind (of Lucht), Aarde en Vuur. In 2016 was het project 100 jaar Droge Voeten, geïnspireerd op de watersnoodramp van 1916, een groot succes. In 2017 gaat het verder met het thema Wind.  Net als het Water is ook de Wind onlosmakelijk verbonden met de cultuurgeschiedenis van dit gebied. Eeuwenlang stond het leven in de Kop van Noord-Holland in het teken van ‘noodgedwongen’ meebewegen met de elementen. De zee geeft, de zee neemt, het dagelijks leven was vaak een strijd op leven en dood.

Eeuwenlang werden natuurkrachten bedwongen door dijken te bouwen en in de drooggelegde polders kwamen mensen van heinde en verre om de grond, de Aarde, in cultuur te brengen voor bewoning en verbouwen van voedsel. In de 20ste eeuw werd technologie ingezet om natuurkrachten te bedwingen. Anno 2016 maakt ‘vechten tegen’ plaats voor meebewegen: windparken verrijzen, er is aandacht voor waterberging, benutten van aardwarmte, duurzame visserij, de zon als oneindige energiebron, enzovoort.

In de levens van mensen speelt ‘het gevecht met de elementen’ altijd een rol.
Voor de oudste ouderen, de 80-plussers, was dit vaak nog heel letterlijk het geval. In hun jeugd en volwassenheid bepaalden kou, regen, het wroeten in de aarde, de altijd aanwezige wind, het dagelijks leven. Veel meer dan bij de jongere generaties die nu 24/7 genieten van allerlei conform bij wonen, studeren, recreëren en werken. Herinneringen aan het ‘gevecht met de wind’ zijn het startpunt voor het theaterstuk.

Meer op: www.cultuurbinnendedijken.nl