Hoewel de polder nog jong is zijn er tal van plaatsen aan te wijzen met een bewogen geschiedenis. Dit is bijvoorbeeld het geval met de boerderij aan Schagerweg 11 te Middenmeer.

De eerste bewoners en de oorlogsjaren
In 1935 kwamen de eerste bewoners vanuit Groningen: Klaas Dekens met zijn vrouw en hun 4 kinderen Dien, Aaffientje, Harm en Luit. Natuurlijk verhuisden ook paarden, koeien en huisraad mee. In 1941 werd het vijfde kind, zoon Klaas geboren. Tijdens de oorlog verborg Klaas senior drie onderduikers en sloot hij zich aan bij het verzet, iets wat toen een groot risico inhield voor zowel de onderduikers als de boer en zijn gezin. In zijn boerderij werden ook vergaderingen gehouden van de ondergrondse. Hij ging nog een stapje verder en legde in zijn schuur een bergplaats aan voor wapens en munitie die in West-Friesland waren gedropt en naar de Wieringermeer werden gebracht voor tijdelijke opslag. Na verloop van tijd werden de wapens dan (soms op de fiets) naar verzetsgroepen in de Zaanstreek gebracht. Als opslagplek diende een speciaal voor dat doel gegraven kelder in de schuur, de ingang werd verborgen onder zakken graan. Op 17 april 1945 werd de IJsselmeerdijk door de Duitsers opgeblazen en kreeg Klaas Dekens, zoals alle Wieringermeerbewoners, maar enkele uren de tijd om een veilig heenkomen te vinden voor gezin en vee. De wapens en munitie waren al eerder naar andere plaatsen overgebracht.

Wederopbouw boerderij en een noodlottige brand
Toen de Wieringermeer voor de tweede keer droogviel (eind 1945) was er van de meeste boerderijen weinig of niets meer over. De wederopbouw van boerderijen had wel prioriteit vanwege de voedselvoorziening. Zoon Klaas nam het bedrijf over maar in 1969 sloeg het noodlot weer toe. Een enorme brand verwoestte de hele schuur. Kort na deze ramp zag Klaas junior het boeren in Nederland niet meer zitten en emigreerde met zijn gezin naar Canada.

Familie Langerak is volgende pachter
De 40 hectare grote kavels werden verpacht aan Adam van Langerak van de Praamweg. Van Langerak had van zijn grond een gedeelte moeten afstaan voor industrie en voor de aanleg van sportvelden. Zijn twee zoons namen het bedrijf over, voor elk was nu een woning beschikbaar. De schuur aan de Schagerweg werd weer in een iets andere vorm opgebouwd. De wapenopslagplaats uit de Tweede Wereldoorlog werd volgestort met afval van de verbrande schuur. De tijden veranderen, inmiddels woont de derde generatie van Langerakken op deze boerderij. Echter niet meer als praktiserend boer, ze werken in de stad. En wat doe je dan met zo’n grote schuur, die voor de landbouw eigenlijk overbodig is geworden? Caravanstalling, want ook daar is behoefte aan.

Verteld door: Martien van Langerak in 2010.
Locatie: Schagerweg 11, Middenmeer
Geschreven door: Lenie Visser-Geers.