Bij het bestuur leeft de wens om te onderzoeken of er belangstelling en organisatiekracht is om excursies te organiseren.
Wij houden u op de hoogte.

Cultuurschuur De Eerste in Wieringermeer, 1931. Een geliefde bestemming voor excursies naar de pas drooggevallen polder.

Cultuurschuur De Eerste, 1931. Een geliefde bestemming voor excursies naar de pas drooggevallen polder. Foto: Beeldbank Wieringermeer.