Een dieselgemaal met twee verticale centrifugaalpompen bij Den Oever. In tijden van dieselschaarste kon de Lely het werk aan en mocht de stroom uitvallen, dan was de Leemans nog paraat. Het gemaal werd in de dijk gebouwd als een grote betonnen bak die tot de droogmaking van het Wieringermeer voor een groot deel in het water stak. Alleen de ingang, de ramen en het dak kwamen boven de waterspiegel.

Het gemaal is een ontwerp van architect Dirk Roosenburg. Beide gemalen, lely en Leemans, tezamen hadden een capaciteit van 1.700 kubieke meter per minuut ofwel bijna 2,5 miljoen kubieke meter per etmaal. Het gemaal Leemans werd in februari 1930 in bedrijf genomen, tegelijk met het gemaal Lely bij Medemblik. Beide gemalen hadden een half jaar (van 10 februari tot 21 augustus) nodig om de 20.000 hectare grote Wieringermeer droog te leggen.

De gebouwen, waartoe ook de schutsluis, het trafohuisje en de drie ijzeren brandstoftanks behoren, zijn beschermd monument. In 1994 werd de Leemans gerenoveerd. De twee dieselmotoren werden verwijderd en vervangen door vier elektromotoren die ieder een schroefcentrifugaalpomp aandrijven. Als de netspanning wegvalt, slaat automatisch een noodstroomaggregaat aan zodat de pompen kunnen blijven werken. De vier pompen kunnen 1.500 kubieke meter water per minuut uit de polder halen. Sinds 1997 wordt al het water uit de Wieringermeer afgevoerd naar de Waddenzee door een afvoerleiding met een lengte van 1.100 meter.

Gemaal Leemans staat er nu alleen voor om de Wieringermeer droog te houden. Gemaal Lely komt alleen nog in werking bij noodgevallen; bijvoorbeeld als Leemans buiten bedrijf is, of bij dreigende wateroverlast in de polder.