Wieringerwerf, 3 maart 2018 – Film Toen eerde vandaag de honderdste geboortedag van de Zuiderzeewet uit 1918 met een serie unieke, zeldzame films over de voormalige Zuiderzee. Ook werden enkele gedichten voorgedragen. Zoals In het hart van eens een zee. Een gedicht van Gerard Beense.

Bij de plaatsing van het door Piet Semeijn Esser vervaardigd standbeeld van Cornelis Lely aan de kust van Lelystad

In het hart van eens een zee

Hier staat Lely, aan een kust,

in het hart van eens een zee,

bij een dijk die het Nieuw Land omvat,

ontstaan naar zijn idee.

Zijn blik bestrijkt een bakermat

waarmee hij is vervlecht,

en aanschouwt wat is gedaan nadat

een zee is heengegaan

en land werd blootgelegd

dat hij in brons betrad.

Zie hem hier voor altijd staan,

aan de zoom van een stad,

verbonden met zijn naam.

 

(c) Gerard Beense, 2005.
Stadsdichter te Lelystad.

Over Gerard Beense –

Geboren 1946 in Amsterdam. Sinds 1978 woonachtig in Lelystad, provinciehoofdstad van Flevoland. Als schrijver publiceerde hij bijdragen aan diverse media.

Zo verzorgde hij jarenlang het hoofdartikel van het Flevolands Nieuwsblad, waarin tal van bekende en minder bekende Lelystedelingen aan het woord kwamen. Met die artikelen schetst hij op ontspannen en luchtige wijze het denken en doen van mensen die met Lelystad verbonden waren en zijn.

Als dichter debuteerde Gerard Beense eind jaren negentig van de vorige eeuw met een succesvolle poëzie-expositie in het voormalige IVIO-gebouw te Lelystad. Daarna volgde poëzie-exposities in de Vrije Kunstacademie Calliope in Lelystad, het ID-DLO in Lelystad en in de Open Universiteit van Zwolle.