Slootdorp_-_Nederlands_Hervormde_Kerk

In 1932 gebouwd KERKGEBOUW met kosterswoning voor de Nederlands Hervormde Gemeente van Slootdorp, gesitueerd aan de oostzijde van de Brink. In 1946 na inundatieschade hersteld door architect G. van Hoogevest te Amersfoort, die vermoedelijk ook het oorspronkelijke kerkontwerp leverde.

Het orgel is uitgesloten van de bescherming van rijkswege.

Op L-vormig grondplan opgetrokken klein kerkgebouw met kosterswoning. De zaal kerk wordt afgedekt met een laag komend zadeldak met de noklijn in oost-west richting en heeft een toren op het westen. Haaks op de oostzijde (achterzijde) bevindt zich het rechthoekige één laags volume van de kosterswoning onder zadeldak met noord-zuid gerichte noklijn en lagere nokhoogte en kapvoet. Alle dakschilden zijn met zwarte Hollandse pannen gedekt. De kerk telt vier traveeën, verdeeld door drie schuin uitgemetselde steunberen.

De centraal op de voorgevel staande (ingekapselde) toren heeft een steil en overstekend zadeldak gedekt door zwarte Hollandse pannen, waarvan de noklijn in het verlengde ligt van de noklijn van de hoofdkap. De overluifelde hoofdingang van de kerk met dubbele houten deur bevindt zich centraal in de voorgevel. Hoog boven de hoofdingang heeft de voorgevel een klein rechthoekig venster. Rechts naast de hoofdingang is een steen ter herdenking aan de bouw ingemetseld.

De aangebouwde kosterswoning is een rechthoekig bouwvolume met driedelige vensters en een eenvoudige paneeldeur onder luifel. De noordelijke kop gevel is blind. Het gedeelte van de kosterswoning tegen de achtermuur van de kerk bevat de consistoriekamer met bovenwoning. Het zuidelijk dakschild heeft ter hoogte van de consistoriekamer een hoge schoorsteen en een dakkapel.

Het sobere, merendeels gaaf bewaard gebleven interieur van de kerk heeft in het zicht gelaten spanten, een beschoten kap, een oorspronkelijk bankenplan, een oorspronkelijke preekstoel en oorspronkelijk glas-in-lood bestaande uit rechthoekige ruitjes in diverse kleuren. De omtrek van de toren is in het interieur herkenbaar.

Kerkgebouw met aangebouwde kosterswoning van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als vroeg, sober uitgevoerd en gaaf bewaard voorbeeld van de kerk bouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder. De kleine kerk heeft situationele waarde vanwege de stedenbouwkundige situering aan de Brink.