Op 30 september 1941 nam de bevolking van de Wieringermeer in Middenmeer, in de Beurszaal, op poëtische wijze afscheid van de Wieringermeerdirectie. Op het programma stond, naast de gebruikelijke speeches, een toneelschets met als titel: ‘Het Standbeeld’.

In een gedicht werd het plan voor een blijvende herinnering aan de pionierstijd gelanceerd: een gedenkteken zou verrijzen, een maaier, geplaatst op een sokkel hoog boven het maaiveld. De Wieringermeerbode schreef een prijsvraag uit: ‘Bedenk een passend opschrift’. In november 1942 werd het monument de Maaier in Wieringerwerf door  Ir. Sikke Smeding, boegbeeld van de Wieringermeerdirectie, onthuld. De tekst van het opschrift luidt: ‘Hier werd een toekomst geboren, bouwt voort’.

‘De zee heeft hier afgedaan, het land is gekomen’

Toneelschets 1941 als aankondiging voor een gedenksteen de Maaier, namens de bevolking van de Wieringermeer aan de Directie van de Wieringermeer (1930 - 1941)

Apotheose bij de toneelschets Het Standbeeld, 30-09-1941.

De zee heeft hier afgedaan,

Het land is gekomen.

 

Ik móet hier staan,

Want ik ben geen mensch:

Ik ben een gedachte,

Ik ben een symbool.

 

Ik ben het symbool van den arbeid.

Ik ben het symbool

Van d’arbeid, in den polder verricht.

Ik ben het symbool

Van veler levenslicht.

Ik ben het symbool

Van dit land, op de zee gewonnen.

Ik ben het symbool

Van hen, die dit land ontgonnen.

Ik ben het symbool

Van hen, die hier wonen.

Ik ben een symbool

En daarom moet ik hierboven tronen.

 

Ik ben een maaier,

Omdat die werkt met eigen kracht.

Ik ben een maaier,

Omdat het werk nieuw voedsel bracht.

Ik ben een maaier,

Omdat de mensch voor ’t maaien móet ploegen en móet zaaien.

Ik ben een maaier,

Het oudste beroep op deze aarde.

Ik ben een maaier,

Nog altijd van hooge waarde.

Ik ben een maaier,

Arbeidend onder het oneindig zwerk.

Ik ben een maaier,

Eeuwig is mijn werk.

 

Ik ben geen mensch,

Ik ben geen beeld,

Ik ben meer, oneindig veel meer:

Ik ben: DE WERKENDE WIERINGERMEER.

Apotheose uit de toneelschets ‘Het Standbeeld’, opgevoerd ter gelegenheid van het officieele afscheid der Directie van de Wieringermeer van de Wieringermeerbevolking op 30 september 1941.
Auteur van de toneelschets was dhr. A. D. van Eck (1900 – 1970).
Van Eck was architect en adjunct-directeur van gemeentewerken in Beverwijk. Van 1932 tot 1964 was hij hoofd van de Bouwkundige Afdeling van de Directie Wieringermeer en vervolgens RIJP en ZIJP. Hij werd later directeur van de Dienst Wederopbouw. Bron: Flevolands Geheugen

Beeldbank Wieringermeer Nr0295 Onthulling standbeeld Maaier 7nov1942

Onthulling van de Maaier in Wieringerwerf, november 1942. Beeldbank Historisch Genootschap Wieringermeer

 

Nr0001 standbeeld de Maaier aan de Terpstraat in Wieringwerf

Standbeeld de Maaier aan de Terpstraat in Wieringerwerf. Beeldbank Historisch Genootschap Wieringermeer

Het beeld is gehouwen uit Gravenhorster zandsteen en is geplaatst op een voetstuk van behakte granietkeien, afkomstig van de voormalige Zuiderzeedijk. Ontwerper en bouwer van dit monument is Theo van Rijn. Aan de voorzijde staat geschreven: “Hier werd een toekomst geboren, bouwt voort”. En aan de achterzijde: “Uit erkentelijkheid door de eerste bewoners van de Wieringermeer aangeboden aan de Wieringermeerdirectie bij haar afscheid september 1941”.

Wieringer Courant doet verslag van het afscheidsfeest 30 september 1941

Deel 1, verschenen in Wieringer Courant 2 oktober 1941.

Deel 2, verschenen in Wieringer Courant 7 oktober 1941.

nb. Als de weblink niet werkt: ga naar de website van het Regionaal Archief Alkmaar, www.regionaalarchiefalkmaar.nl > Collecties > Bibliotheek > Kranten > Bekijk de krant