1946, de boerderijen in de Wieringermeer zijn weer in opbouw. Langzaamaan keren de boerengezinnen van hun evacuatieadres terug naar de polder. Veel boerenkinderen hebben inmiddels de lagere school verlaten. Voor de polder is het van belang dat er passend vervolgonderwijs komt. Twee later wordt in Slootdorp de lagere landbouwschool geopend.
In de nieuwe polder kon natuurlijk een landbouwschool niet ontbreken. Uit een enquête die eind jaren dertig gehouden werd onder de bevolking van de Wieringermeer bleek dat er behoefte bestond aan landbouwonderwijs. Door de oorlog en de evacuatie van de bevolking in 1945 stond de uitvoering van die plannen stil, maar op 2 september 1946 werd er een stichting in het leven met vertegenwoordigers in het bestuur van alle land- en tuinbouworganisaties en het gemeentebestuur. Doel: de oprichting van een landbouwschool. Door interne problemen o.a. met betrekking tot de geloofsovertuigingen en het feit dat de toekenning van rijkssubsidie op zich liet wachten duurde het nog lang voordat de school er kwam. Op 8 september 1947 gaf het Rijk dan eindelijk haar goedkeuring.

In een door de gemeente geschikt gemaakt noodgebouw aan de Kerkstraat in Slootdorp kon de landbouwschool op 10 mei 1948 worden geopend, nadat er op 5 februari van dat jaar ook een landbouwhuishoudschool gevestigd was in hetzelfde gebouw. Directrice was mevrouw Redeker. Veel contact met de dames was er niet omdat door ruimtegebrek de begin- en eindtijden alsmede de pauzes op verschillende tijden plaats hadden. Directeur van de landbouwschool werd de heer S. Mook. Het eerste leerjaar ging van start op 3 dagen in de week met 24 leerlingen. Dit bleken knappe koppen te zijn, want al in september kon deze groep overgaan naar het tweede leerjaar. Zo kwam er elk jaar een klas bij tot de school compleet was met 4 klassen. Er kwamen dus ook nieuwe leraren bij. Vakleraren waren dat. Het leerlingenaantal groeide naar 100 in 1955. In 1952 werd de landbouwhuishoudschool verplaatst naar Wieringerwerf.

Intussen werd aan de Langestraat een nieuw schoolgebouw gevestigd waar ook ruimte was voor een praktijklokaal. Ook aan veeteelt werd aandacht besteed. In het praktijklokaal had de vakleraar de beschikking over een kunstuier zodat daar de kneepjes van het melkvak geleerd konden worden. Daarnaast gaf Vincent Geers bijvoorbeeld bij hem op de boerderij ook melklessen, een echte koe is toch weer heel anders, waar een apart diploma voor gehaald kon worden. Eerst handmatig melken, later ook machinaal. Na afloop van de les werden bij een kop koffie nog enkele aanwijzingen gegeven. Door veranderingen in het onderwijs en een dalend aantal leerlingen werd de lagere landbouwschool op 1 augustus 1971 gesloten.

Periode: 1947 – 1971
Verteld door: Jan Geers.
Plaats: Slootdorp.
Geschreven door: Lenie Visser-Geers.