Amsterdam, 18 februari 2016 – Prof. dr. Marjan Schwegman heeft bij haar afscheid als directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker. Marjan Schwegman is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Schwegman ontvangt de onderscheiding voor haar advieswerkzaamheden bij o.a. Montesquieu Instituut, Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence en International Balzan Prize Foundation. Ook haar bijdrage aan de maatschappelijke discussie over nieuwe manieren om de rol van het verzet in de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken speelde een rol in de benoeming.

In haar afscheidsrede ‘Wapens van verzet’ pleit Marjan Schwegman aan de hand van uiteenlopende voorbeelden voor herziening van het standaardbeeld op het verzetswerk: mannen wagen hun leven in spectaculaire gewapende acties; vrouwen spelen daarin ‘slechts’ een verzorgende, ondersteunende rol. Die visie strookt niet met de meer diverse werkelijkheid.

Naar tekst afscheidsrede ‘Wapens van verzet’

Meer over Marjan Schwegman en de Wieringermeer:

Herdenkingstoespraak Marjan Schwegman tijdens dodenherdenking Wieringermeer, 4 mei 2015 (pdf).

Marjan Schwegman groeide op in de Wieringermeer. Op verzoek van de webredactie beschreef  zij haar jeugdherinneringen.

Marjan Schwegman, directeur NIOD 2007-2016 foto: NIOD