Een uurtje luisteren naar Jasper Leek’s prachtige verhaal op de themamiddag van ons Genootschap over ons middeleeuws verleden stuurde me bij thuiskomst naar het boek van Braat over het oudheidkundig onderzoek van de Wieringermeerpolder dat hij in 1930 startte. Op pagina 36 trof ik een versregel uit de Kroniek van Zijpe van Valcoogh. Die regel wil ik u niet onthouden:

 

“Veel steden en dorpen bij Wieringen laghen,

Die al metten water moesten versmooren,

In den jaren drie honderd xxxiii mit claghen,

Doen onderliep Gonsende en andere steden verlooren.”

 

Volgens Wouter Braat doelt de kroniekschrijver bij Gonsende op Gouwsend of Gawijzend.

En het jaartal 333 mogen we lezen als 1333, die duizend lieten ze voor het gemak maar weg.

Voor de bezoekers van de lezing nog een kleine aanvulling. Het betreft vindplaats I

kearte-van-der-zee-1540

 

 

Fragment Kaerte vander Zee 1540
Locatie Gawijzend aangeduid met G (uitgaande van ligging Aartswoud)

R.Koolen