Slootdorp, 28 februari 2017 – Het Genootschap hield haar jaarvergadering. Het officiële gedeelte van de jaarverslagen van secretaris, penningmeester, kascontrole en bespreking en vaststelling van de begroting werd goed gekeurd. De herverkiezing van twee leden van het bestuur; Mevrouw Riet Miedema en mevrouw Annie Ouwehand werd door de leden geaccepteerd en goed bevonden.

Na de pauze was het de heer Robert Kielstra die een lezing hield over de interessante wereld van aardwarmte en wat daar zoal bij komt kijken.

Als directeur van de Energie Combinatie Wieringermeer vertelde hij hoe de verwerking en gebruik van aardwarmte op Agriport tot stand is gekomen. Er is een proces van jaren aan vooraf gegaan. Diverse grondonderzoeken en vergunningen waren nodig. ECW is een samenwerking aangegaan met de op Agriport bestaande bedrijven. Ze beheren alle infrastructuur zoals gas, water, elektra, glasvezel, stadsverwarmingsnet en warmwater. De bedrijven op Agriport hebben een aandeel in het ECW.

Dat er water opgepompt wordt is iets bijzonders maar dat het 90 graden is en van 2500 meter diepte, is op zich al iets om je over te verbazen. Er wordt gemiddeld 240 kuub per uur opgepompt uit twee putten en dan komt er nog een proces aan te pas voordat het de kassen in gaat. Er gaat niets verloren want het tot 35gr afgekoelde water gaat weer terug de in put en wordt weer verwarmt. Dit proces kan ruim dertig jaar worden toegepast en daarna zal het water wat dan eruit komt nog iets minder warm zijn maar nog voldoende om de kassen te verwarmen. Er is momenteel 360 hectare glas op Agriport die hier allemaal gebruik van maken.

Naast de warmte is er ook CO2 nodig voor de groei van de planten. Dit komt bij HVC Alkmaar vandaan. Er is over de samenstelling van de grondlagen veel bekend dankzij vroegere onderzoeken naar gas. Er is 40 jaar gas gewonnen en momenteel zijn deze gasbronnen in het bezit van Vermilion. Achter Slootdorp en aan de Alkmaarse weg zijn nog gasputten die bijna uitgewerkt zijn. Opbouw van de ondergrond is allemaal te achterhalen via het TNO Dinoloket op internet. Momenteel heeft ECW twee putten maar er wordt ondertussen een derde bij geslagen. Een vierde is geplant nabij het dorpje Twisk. Er zullen dan met die aan de Alkmaarseweg zes putten zijn. Men hoopt in 2018 op 8 putten te komen die aan de voorzieningen kunnen voldoen. Momenteel is dit nog in onderzoek.

Na afloop van zijn lezing overhandigde Kielstra de voorzitter van het Genootschap een flesje met zand (Upper Rotliegend Sandstone) van 300 miljoen jaar oud en afkomstig van 2250 meter diepte.

Ina Hoogenbosch – Glas