christus_koning

Rooms-katholiek kerk Christus Koning gebouwd in 1939-1940 naar ontwerp van de Amsterdamse architect H.M. Martens in opdracht van de rooms-katholieke Zuiderzeestichting te Warmond. De kerk is stilistisch verwant aan de architectuur van de Delftse School. De kerk heeft een bijzondere stedenbouwkundige situering aan de gebogen zuidzijde van de Prof. G. Molierestraat, één van de hoofdbrinken van de kern Wieringerwerf. De kerk is bij de inundatie van 1945 beschadigd. H.M. Martens herstelde de kerk in 1947 en voegde aan de achterzijde (oostzijde) een priesterkoor met vijfzijdige absis toe.

De toren is opgetrokken in breuksteen. Bovenin de toren bevinden zich aan vier zijden paarsgewijs geplaatste galmgaten. De vier hoeken van de toren worden geaccentueerd door opstaande verzwaringen met spitse afdekkingen. De toren heeft een lei gedekte spits met Maasdekking. De spits wordt bekroond door een bol met daarop een Latijns kruis. Het interieur is in 1947 grotendeels in oorspronkelijke vorm hersteld. De rooms-katholieke kerk te Wieringerwerf is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorisch waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een markant kerkgebouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder. Het object heeft situationele waarde vanwege de prominente stedenbouwkundige situering in de kern van Wieringerwerf. Daarom is dit een Rijks monument