Verteld door: Rien Deijkers, oud inwoner van Slootdorp.
Periode: 1950 tot heden.
Plaats: Slootdorp.

Inleiding: Slootdorp heeft een gemeenschap met een sterk sociaal karakter, zelfs na de huidige ingrijpende renovatie; dit blijkt uit de volgende herinneringen.
SLOOTDORP VOORUIT !
In Slootdorp heerst een goede gemeenschappelijke geest; dat is van oudsher gegroeid.

Zo waren er op koninginnedagen optochten en dorpsspelen op het trapveldje. Zaklopen, kruiwagenrace, en een schiettent. Op de ijsbaan gekostumeerde fakkeltochten met bijv. berenpakken aan. En dan de activiteiten van de middenstanders rond de Sinterklaastijd. Als kind mocht je naar het uitgestalde speelgoed kijken, boven op zolder bij kapper Kroeze. Wat hoopte je daar iets van te krijgen op 5 december. In de garage van van der Kooi stond er voor de jeugd een grabbelton. Door het jaar heen was er vaak wat te doen bij Joop Duin van Hotel Lely, zoals de uitvoeringen van toneelvereniging Lely. Onder leiding van Jaap Slachter werden vele, onvergetelijke stukken ingestudeerd.
Er waren boeldagen waarop de boeren hun overtollige machines en gereedschappen aan de man brachten. Ook vonden er drukbezochte muziektaptoes op het voetbalveld plaats. In de jaren 50 en 60 waren televisies schaars, dus ging de Slootdorpse jeugd op woensdag en zaterdagmiddag de kinderprogramma’s bekijken, voor 1 cent, bij Versluis in de Kerkstraat, met in de achterkamer het sigaren en sigarettenwinkeltje van Gilles. Later werden er waterfeesten georganiseerd op de ijsbaan en nu al weer jaren het Midzomerfeest. Vele straten worden, al dan niet rond een thema, versierd. Voor de bewoners reden om met elkaar bezig te zijn en de inspanningen af te sluiten met een barbecue of ander gezellig samenzijn! Ook de nieuw gebouwde woonwijken hebben zich bij deze traditie aangesloten. En dan al die dagen feest: Met o.a.een bingo in een stampvolle tent, niet alleen met ouderen, maar in Slootdorp met vooral jong ?n oud. De Zeskamp: wat een organisatie! En na de gezellige feesten, ’s avonds, tot slot op zondagmorgen in de feesttent de kerkdienst voor alle gezindten.
Slootdorp: Koester deze unieke en rijke saamhorigheid!!

Opgeschreven door Paulien Deijkers – Smit.