Als we aan sterrenkunde in de polder denken, dan denken we meteen aan Henk Torenvlied, de grote promotor hiervan.  Met zijn enthousiasme heeft hij menigeen nieuwsgierig gemaakt naar wat daarboven allemaal te zien is, en dat is nogal wat!

Een voordeel van het wonen in de polder is de  geringe lichtvervuiling hier.

Aanvankelijk leek het erop dat Agriport voor veel hinder zou zorgen bij het kijken naar de sterrenhemel, maar door een goede manier van afschermen is het hier weer donker ’s nachts.  Volgens de Stichting Natuur en Milieu is de Wieringermeer een van de donkerste gebieden van ons land. Henk was als kind al geinteresseerd in de sterrenkunde en werd hierin gestimuleerd door zijn vader, die fabrieksarbeider was en, hoewel laag opgeleid, zich wist te ontwikkelen op velerlei gebied, zoals kennis van de natuur, maar ook sterrenkunde. Hele zondagen brachten zij samen door in de duinen kijkend met een loep naar alles wat daar groeit en bloeit.  Vaak ook trokken ze er ‘ s avonds op uit om naar de sterren te kijken. Het gebruik van microscoop en sterrenkijker werd hem dus al vroeg bijgebracht. Ook op de verkennerij in Alkmaar was Henk al druk bezig met sterrenkunde les te geven voor het scout-insigne. Daar organiseerde hij o.a. kijkavonden in de toren van het voormalige gymnasium aan de Bergerhout. Op de zeevaartschool was sterrenkunde een verplicht vak. Astronomische navigatie is navigeren met behulp van hemellichamen. Als stuurman op de grote handelsvaart was deze kennis voor hem van groot belang.

Hoewel atheistisch opgevoed kwam hij als 35-jarige in aanraking met het geloof. Hoe meer hij zich verdiepte in de astronomie, hoe meer hij overtuigd was van het bestaan van een Schepper. Hij las ook graag de literatuur van de grote astronoom Stephen Hawking.

Na 10 jaar varen ging Henk bij Hoogovens aan de slag als opzichter in de staalfabriek en later als opleidingsfunctionaris. In die tijd werd ook de sterrenkunde als hobby weer opgepakt. Dit hield nu vooral in het populariseren van de sterrenkunde  door o.a. het geven van lezingen aan verschillende verenigingen, o.a. Rotary, het Nut, KGV enz. en ook middelbare- en basisscholen.

Zijn lidmaatschap van de Weer- en sterrenkundige organisatie  Metius uit Alkmaar bracht hem in contact met andere gelijkgestemden, waarmee  hij, vooral na zijn pensionering, veel werk verzette. De bezigheden van de stichting zijn nl. het bestuderen van alle fenomenen in de kosmos, zoals astronomie,  kosmologie, meteorologie, enz.. Het doel hiervan is mensen kennis te laten maken met deze onderwerpen. Aan bod kwamen o.a. de sterrenstelsels, de evolutie van planeten en sterren, het ontstaan van het heelal en afstandsbepalingen in het heelal.

Toen Henk eind jaren negentig met pensioen ging kon hij al zijn tijd hieraan besteden. Als in 1997 de komeet Hale-Bopp hier zichtbaar wordt tijdens zijn reis door het heelal organiseerde hij, in het kader van het Groenlingproject “de Nacht”, een project voor de scholen met als titel: Komeetje komt zo. (Als parodie op het liedje:”Busje komt zo”, over het gebruik van verdovende middelen.) De jeugd van meer dan 50 scholen reageerde heel enthousiast op dit rollenspel en de kringgesprekken hierover. Ter gelegenheid van de lancering van het ruimtescheepje Galileo, in het jaar 2000, organiseerde hij  in Wieringerwerf een tentoonstelling met 40 verschillende items, waaronder astronavigatie. Deze trok  in één weekeinde 1500 bezoekers.  In 2004 volgde de Huygens tentoonstelling naar aanleiding van de lancering van het volgende ruimtescheepje, eveneens 1500 bezoekers. Beide tentoonstelling werden georganiseerd in samenwerking met RSG Wiringherlant. Eveneens in samenwerking met RSG Wieringherlant is gepoogd het zomerbad van de Terp om te turnen in een sterrenkijkcentrum. Dit werd door de gemeente Wieringermeer niet ondersteund. Toen in Tuitjenhorn in 2001 het standbeeld van Gerard Kuiper (o.a. van de Kuipergordel ) werd onthuld organiseerde hij in het gemeentehuis van Harenkarspel een grote tentoonstelling, gewijd aan het leven en werk van deze grote sterrenkundige .

Sinds enkele jaren is Henk verbonden aan de Volksuniversiteit als docent sterrenkunde onder de vlag van de Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging “Metius”. In 2012 kreeg hij samen met enkele andere docenten de jaarprijs van deze vereniging uitgereikt.

Door de jaren heen heeft Henk diverse cursussen basissterrenkunde verzorgd,  o.a. in Barsingerhorn, Den Oever, Schagen en Middenmeer en Alkmaar.  Ook had hij bij Radio OVW een eigen maandelijks radioprogramma  “Vanuit de ruimte bekeken” en in de Wieringermeerbode een maandelijks artikel “De hemel van de maand”. Bekend zijn ook zijn excursies naar Eise Eisinga en het Melkwegpad. De laatste jaren maakt hij in augustus een reis met een schip van de bruine vloot waarop hij praktijk sterrenkunde geeft.

In zijn vakanties bezocht hij enkele malen het noorden van Noorwegen. Daar op de eilandengroep Lofoten bij het Polarlightcenter had hij het geluk om diverse malen het prachtige poollicht te zien.

Lenie visser