Arbeiderskamp

Film werkbarakken Slootdorp is af!

De film over de werkbarakken Slootdorp is af!! Te zien op 22 september 2021, op de jaarvergadering van het Genootschap. In 2020 zijn de opnames geweest in en om de barakken Sluis I. Er zijn diverse mensen geïnterviewd en zijn terug te zien in deze film. Het is een prachtig document geworden waarin de geschiedenis van het kamp wordt beschreven. Zo behouden wij de verhalen van het werkkamp. Film Werkbarakken

Arbeiders logeerkamp in Slootdorp deel II

Dokter Tamsma In het kamp waren in de begin jaren diepspitters gehuisvest. Ze kwamen uit alle delen van het land. Later waren er ook studenten uit Amsterdam. Ook waren er ‘gestraften’, alcoholisten. Kampbeheerder de heer Joop Orsel kwam in de begin jaren van het kamp naar Slootdorp. Hij had met zijn gezin al een behoorlijke staat van dienst; Kamp in Steenwijk kok-beheerder. Actief op Ameland, IJsselstein, Duits kerkhof in Limburg.

Arbeiders logeerkamp in Slootdorp

Aan de Nieuwersluiserweg  in Slootdorp staat verscholen het werkkamp uit de periode net na de tweede drooglegging. Het is gelegen op ongeveer dezelfde plaats waar na de eerste drooglegging in 1930 Sluis I gevestigd was. Tijdens de inundatie op 17 april 1945 is dit verdwenen. Dus dit is niet het originele kamp Sluis I. Op 21 september 1945 werd de Commissie Wederopbouw Wieringermeer benoemd. Begin februari 1946 heeft Ir. Klink