Periode: Romeinse tijd
Verteld door: Martien van Langerak
Plaats: midden Nederland

Flevo.
Deze naam zien we regelmatig opduiken in de Wieringermeerpolder. De Wieringermeerbode en nu dus de Wieringer Courant, is als Flevobode begonnen in 1946. Met de naam “Flevo” hebben we ook een voetbalclub, een pakhuis, een boerderij en een weg. Ook de Zuiderzee, nu IJsselmeer werd vroeger Flevomeer genoemd.
Dan hebben we nog de Flevopolder en het Flevoziekenhuis. Het woord flevo komt van het latijnse flevum wat vliet betekent. Maar waar komt die naam vandaan?
Het antwoord komt van de Romeinse schrijver Pomponius Mela. Omstreeks het begin van onze jaartelling schreef hij over een zijarm van de Rijn (onze tegenwoordige Kromme Rijn) en de Utrechtse Vecht, die beide uitliepen in een zeer groot meer, Flevo genaamd.
In het meer lag een eiland, vermoedelijk een groter Urk. Het meer zelf bevatte zoet water en werd in de Romeinse tijd door de Friezen bevaren. Het meer lag in het zuidelijk gedeelte van wat later de Zuiderzee werd. De afwatering naar de Noordzee liep noordwaarts via de Flevorivier, die later de Vliestroom genoemd werd. Tussen twee zijarmen hiervan lag het hoger gelegen Breezand, dat volgens sommige geleerden ook wel het bovengenoemde eiland geweest kan zijn.
Hoe het ook zij, uit een en ander blijkt wel dat de naam “Flevo” in de oudheid ten nauwste met deze streek was verbonden.

Geschreven door: Martien van Langerak